Sig hej til vores venner

Sammen med vores stærke og alsidige partnere får vi det til at ske.

Ambitiøse kommuner, trafikselskaber og regioner er vores kunder, og sammen skaber vi ny mobilitet, mindsker trængsel og gør en forskel for klimaet. Når vi har en aftale, får kommunens virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund tilbudt nabogo, og brugerne betaler intet for at bruge platformen.

I Danmark har vi indtil videre etableret samarbejder med 27+ kommuner og lancerer løbende nabogo i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fællesskaber. Vi samarbejder også internationalt og er pt. etableret i Holland og Sverige.

Trafikselskaber og regioner

Når vi kører sammen i hverdagen, styrker det den kollektive transport og dens hovednet af pendlerkorridorer. Der kommer nemlig flere valgmuligheder, og dét gør det lettere at undvære egen bil. Siden vi lancerede i 2019, har nabogo været tæt forbundet til den kollektive transport: både i form af partnerskaber og i selve platformen, hvor brugere kan se lift såvel som ture med bus, tog og metro. Også når den bedste løsning er en tur, som kombinerer samkørsel og kollektiv transport.

Rejseplanen er en strategisk samarbejdspartner, og fra sommeren 2021 kan Rejseplanens brugere se udbudte nabogo-lift – også når det er i kombination med kollektiv transport. Det samme gælder nabogos app, hvor brugerne både ser kollektiv transport og kombinationsrejser.

Trafikselskaber og regioners understøttelse af regional mobilitet gør det oplagt at samarbejde med nabogo – sammen tegner vi de store linjer og understøtter hverdagspendlingen på tværs af kommuner.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Region Nordjylland lancerer nabogo i samarbejde med Jammerbugt, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Thisted, Vesthimmerlands, Mors, Rebild og Mariagerfjord kommuner. 

NT har en ambition om at skabe et nordjysk mobilitetsfællesskab (Forretningsplan 2020-2025) og partnerskabet med nabogo er én af måderne, hvorpå ambitionen skal indfries. Partnerskabet er støttet af Region Nordjylland.

“Al forskning viser, at jo mere vi rejser sammen, jo større er tilbøjeligheden til at anvende den kollektive trafik, så vi forventer, at samarbejdet på den lange bane vil betyde, at flere nordjyder anvender den kollektive trafik”. – Nuuradiin Hussein, NTs bestyrelsesformand.

Blekingetrafiken og Region Blekinge lancerer nabogo, i første omgang til beboere i landdistrikter.

”Som en del av ett större samverkansprojekt har Blekingetrafiken upphandlat nabogos plattform för att testa samåkning på landsbygden i Blekinge. Under 2020 har plattformen anpassats till Blekinges geografi och et testresenärsprojekt kommer att genomföras på utvalda orter med stöd av nabogos kommunikationspaket. Vi vill ha en levande landsbygd! Det är målet med nya och innovativa mobilitetskoncept för kollektivtrafiken på landsbygden”. – Pär Welander, Tillförordnad Trafikdirektör Blekingetrafiken.

Region Sjælland og Movia lancerer nabogo i samarbejde med Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner, se herom.

“For borgerne er det vigtigt at kunne vælge frit, hvor man vil bo og arbejde. Kommunerne har brug for at løfte mobiliteten i de geografier eller tider på døgnet, hvor bus og tog ikke rækker hele vejen. I Movia er vi derfor optaget af at finde nye mobilitetsløsninger, som binder busser og tog bedre sammen med borgernes hoveddør. Og vi er særligt optaget af at prøve nye løsninger, hvor vi løfter opgaven i samspil med private udbydere og borgerne selv”. Det fortæller Camilla Struckman, kommunikationsdirektør i Movia.

Region Hovedstaden har lanceret nabogo til regionens ansatte på Regionsgården i Hillerød og CIMT på Østerbro. Næste skridt er at lancere på hospitalerne i Hillerød, Herlev og Gentofte. Med afsæt i erfaringerne herfra tilbydes nabogo på alle hospitaler i Region Hovedstaden.

Formålet er at give medarbejderne et nyt og bedre værktøj til at koordinere samkørsel og derved nedsætte trængsel og klimabelastning. Region Hovedstaden ønsker også generelt at fremme samkørsel for at skabe bedre og grønnere mobilitet i regionen. Se artiklen ‘Samkørsel skal være en del af den sammenhængende mobilitet i Region Hovedstaden‘ eller Ansatte på hovedstadsregionens hospitaler kører sammen.

 

Med kollektiv trafik kan vi transportere mange passagerer hurtigt med en god komfort. For tiden udfordres disse fordele af vores alles stigende individuelle behov. Derfor har Arriva og nabogo indgået et partnerskab om at udbrede samkørsel i Jylland og på Fyn, da vi ser samkørsel som en naturlig forlængelse af den kollektive trafik og omvendt. Herved står Arriva og nabogo sammen om at reducere trængslen, skabe mere mobilitet og minimere klimapåvirkning. Imens giver vi den enkelte passager større mulighed for at vælge den bedste transportløsning uden at være afhængig af egen bil. Samkørsel har nemlig et kæmpe potentiale for at forbedre den kollektive trafik.

 

Kommuner

Mere mobilitet til borgerne, en markant indsats for klimaet og færre biler i myldretiden. I nabogo arbejder vi sammen med kommuner om at skabe kritisk masse lokalt. Til gavn for borgere i lokalsamfund, som får flere transportmuligheder, også uden egen bil. Til gavn for elever og studerende, som lettere kan komme til og fra deres uddannelsesinstitution. Og til gavn for virksomheder og erhvervskvarterer, som bl.a. kan tiltrække og fastholde arbejdskraft ved at gøre det lettere at komme på arbejde.

Energibyen Frederikshavn ønsker at tilbyde borgerne et reelt alternativ til alenekørsel i bil. Derfor har Frederikshavn og nabogo indgået et partnerskab om samkørsel. I Frederikshavn har man et mål om at reducere udledningen af CO2 fra privatbilismen, og her er samkørsel et af de værktøjer, som tages i brug for at nå den målsætning. Samtidig er der i Frederikshavn en relativt stor andel af husstandende, som ikke har adgang til egen bil, sammenlignet med resten af Nordjylland.

Samarbejdet i Frederikshavn er del af et nordjysk partnerskab for mobilitet, der også inkluderer Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland og andre nordjyske kommuner.

Ballerup Kommune lancerer nabogo for at reducere klimabelastningen fra transportsektoren og udvikle Ballerup som en attraktiv erhvervskommune, der er nem at komme til og fra. Mellem november 2019 og marts 2020 har nabogo lanceret hos virksomheder i kommunen, først i Topdanmark – hør hvad brugerne siger i denne pressemeddelelse – siden DTU Ballerup, KMD og WTC.

I februar lancerede kommunen som arbejdsplads (Rådhuset). En af de første på appen var kommunaldirektør Eik Møller, som udbyder lift i nabogo og fortæller: ”Jeg har aldrig prøvet samkørsel før. Men omvendt må vi også hver især gøre en lille smule i vores hverdag for at leve mere bæredygtigt, og dét her er et af de små bidrag, jeg kan levere”.

Faaborg-Midtfyn Kommune har sat fremtidens mobilitet i landområder på dagsordenen med et særligt fokus på de unge og de ældre. Nabogo er blevet valgt som leverandør og lancerer i en række landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet, både i forbindelse med pendling til arbejde og studie, samt til mange fritidsture på kryds og tværs af kommunen. Se også denne artikel i Fyens Stiftstidende eller interview med nabogo i Radio Diablo.

Formålet er at reducere klimabelastningen fra transportsektoren og udvikle Gladsaxe som en attraktiv erhvervskommune, hvor det er nemt at komme til og fra.

Borgmester Trine Græse var den første nabogo-bruger i kommunen og udtaler: “Trængsel er et stort problem i hverdagen, og der er ingen tvivl om, at mange mennesker også ønsker at gøre en reel klimaindsats. Vi kan jo ikke løse problemerne alene, men i partnerskaber har vi nogle helt andre redskaber til at knække koden. Vi tror på, det er vejen frem.”

Holbæk Kommune ønsker at skabe mere mobilitet for landsbysamfund og unge, der skal til uddannelsesinstitutioner. Nabogo har tætte samarbejder med frivillige i landsbyer og med Stenhus Gymnasium.

“I Holbæk Kommune arbejder vi for at skabe mere grøn og bæredygtig mobilitet. Samtidig har vi et målrettet fokus på at skabe stærke, levende lokalområder. Muligheden for at kunne komme til og fra sit hjem er en afgørende faktor for at sikre bosætningen i vores byer”, fortæller John Harpøth, viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder nabogo til kommunens virksomheder, i første omgang i erhvervskvarterer, som mange pendler til. Formålet er at reducere klimabelastningen fra transportsektoren og udvikle Høje-Taastrup som en attraktiv erhvervskommune, der er nem at komme til og fra.

“Vi meget glade for at være en del af nabogo, som øger fremkommeligheden for den enkelte og sikrer større fleksibilitet mellem landsbyerne i vores kommune. Det giver borgerne mulighed for at lære andre fra lokalsamfundet at kende, som kan lede til nye fællesskaber og mindske ensomheden.” Det fortæller Ole Glahn, formand for Landdistriktsudvalget og kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune.

Kolding Kommune tilbyder nabogo til kommunens uddannelsesinstitutioner, borgere og virksomheder – og i første omgang kommunen som arbejdsplads. Formålet er at introducere et nyt mobilitetstilbud, som skal gøre det nemmere at komme fra yderområderne ind byen og erhvervsområderne i Trekantområdet.

 

Roskilde Kommune har sat fokus på at knække kurven på den stigende CO2-udledning fra transportområdet. Kommunen, innovationslaboratoriet CORO og nabogo samarbejder om at lancere hos en række uddannelsesinstitutioner og virksomheder i udvalgte områder. Samtidig er der fokus på at skabe bedre mobilitet til borgerne i Roskilde Kommunens mindre byer og landsbyer.

“I Slagelse Kommune vil vi gerne gøre det så let som muligt at transportere sig rundt, så vi på den måde kan fremme fællesskaber i både byer og landdistrikter. Samtidig vil vi gerne sikre, at vi udnytter resurserne bedst muligt og belaster miljøet mindst muligt. Nabogo bygger på en deleøkonomisk idé, som vi ser et stort potentiale i. . Den kollektive trafik har brug for tiltag, der højner borgernes frihed og mobilitet og samtidig understøtter bæredygtige transportformer.” Det siger Villum Christensen (I), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

Vejle Kommune lancerer nabogo til kommunens borgere – særligt i landsbyer – samt virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Formålet er at introducere et helt nyt mobilitetstilbud, som skal gøre det nemmere at komme fra yderområderne ind til byen og erhvervsområderne i Trekantområdet. Se TV SYDs reportage fra lanceringen af nabogo i Smidstrup og nabogos film fra området.

Jammerbugt, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Thisted, Vesthimmerland, Mors, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord kommuner samarbejder med Nordjyllands Trafikselskab og nabogo om at lancere samkørsel. Sammen med foreninger, landsbyer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skabes gode forbindelser fra land til by og til knudepunkter i den kollektive transport.

Mariagerfjord Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Furesø Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Ishøj Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Guldborgsund Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Helsingør Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Odder Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Virksomheder

Reelle CO2-reduktioner, mindre pres på parkeringspladsen, flere transportmuligheder, netværk på tværs af afdelinger og muligheden for at mindske myldretidstrafikken. Det er nogle af grundende til, at virksomheder tilbyder nabogo til deres ansatte. Fra medarbejdernes perspektiv kan der være flere motivationer for at køre sammen; fx det sociale, nem, fleksibel og billig transport og konkret klimahandling. Samkørsel styrker sammenholdet og, som én af vores rutinerede brugere fortæller: ”Det at køre sammen er blevet en identitet – klimahensynet en del af vores historiefortælling.”

Uddannelsesinstitutioner

Unge er generelt meget åbne for at køre sammen. Det er allerede den gruppe, som oftest kører sammen i myldretiden – og vores undersøgelser viser, at 89% gerne vil give et lift, mens 90% gerne vil køre med. Ud fra et samfundsmæssigt hensyn giver det ekstra god mening, når unge kører sammen, for jo længere de undgår alenekørsel i egen bil, jo bedre for klima og trængsel. For de unge er særligt økonomi, klima og det sociale aspekt noget, som motiverer til samkørsel. Derfor lancerer en række uddannelsesinstitutioner nabogo med udgangspunkt i vores kampagnepakke til unge. Som en gymnasieelev og bruger siger: “Det er jo megagodt for miljøet, og når man kører sammen, gør det også, at man lærer nogle andre mennesker at kende end bare sin normale omgangskreds”.

SDU slagelse

Fællesskaber

Borgere i landsbyer og forstæder har naturligvis behov for god mobilitet. Og de vil gerne hjælpe deres naboer, genboer og lokalsamfund – særligt i landdistrikter, hvor der ofte er et stærkt lokalt sammenhold og stort behov for flere transportmuligheder i hverdagen.

Foreninger styrker lokalsamfundet og har ofte stærke frivillige kræfter, så derfor tilbydes de et særligt koncept. Festivaler og events har gæster uden bil, men oplever også pres på parkeringspladser samt gæster, der gerne vil indtage alkohol og derfor ikke kan køre hjem. Denne blanding af problemer og muligheder gør samkørsel helt oplagt, så derfor tilbydes nabogos kampagne også til festivaler.

Landsbyer

Øster Brønderslev, Tornby, Vistrup, Kundby, Mørkøv, Undløse, Agtrup, Aller, Almind, Dons, Eltang, Jordrup, Lilballe, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Sdr. Vilstrup, Vester Nebel, Viuf, Gundsømagle, Viby, Bisserup, Dalmose, Adsbøl, Asserballe, Avnbøl-Ullerup, Brunsnæs-Iller-Busholm, Blans, Brandsbøl-Lunden, Dyndved, Dynt, Skelde, Gammelgab, Egen, Elstrup-Elstrupskov, Fynshav, Hundslev-Almsted-Notmark, Holm, Kegnæs, Ketting, Kettingskov, Klingbjerg, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Kær Halvø, Lavensby, Lysabild, Mommark, Nybøl-Stenderup, Oksbøl, PAK-Nordals, Sebbelev, Skodsbøl, Skovby, Smøl, Sottrupskov, Stevning, Stolbro-Stolbrolykke, Svenstrup, Tandslet, Vemmingbund, Østerholm, Bredsten, Børkop, Gadbjerg, Gauerslund, Givskud, Jelling, Skibet, Smidstrup/Skærup, Tylstrup og Vestbjerg

Foreninger, festivaler og events

Tomorrow Festival