En succesfuld omstilling fra alenekørsel til samkørsel og offentlig transport kræver, at tilbudene integreres, og at borgerne både informeres, hvor de bor, arbejder eller studerer.

NaboGOs platform bliver løbende videreudviklet i samarbejde med regioner, kommuner, trafikselskaber og Rejseplanen, så den fungerer bedst muligt med de offentlige transporttilbud. Sammen med vores partnere målretter vi kommunikationsindsatsen til landsbyer og kvarterer, hvor der allerede er stærke fællesskaber og grundlag for at ændre transportadfærd. Vi indgår desuden partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at tilbyde deres medarbejdere og studerende et integreret og grønt alternativ til alenekørsel i bil.

Kontakt os allerede i dag, hvis din kommune, landsby, virksomhed eller uddannelsesinstitution er interesseret i at høre mere. Måske er vi allerede i gang i dit område eller kommer det lige om lidt.

Trafikselskaber og regioner

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har en ambition om at skabe et nordjysk mobilitetsfællesskab (Forretningsplan 2020-2025). Partnerskabet med NaboGO er én af måderne, hvorpå ambitionen skal indfries. I forbindelse med coronavirussen og Transportministeriets opfordring til at køre sammen i bil til og fra arbejde, skal en særlig indsats gøre opmærksom på muligheden for samkørsel i Nordjylland med NaboGO. Se pressemeddelelsen og information samt kampagnematerialer til virksomheder. Partnerskabet er støttet af Region Nordjylland.

“Al forskning viser, at jo mere vi rejser sammen, jo større er tilbøjeligheden til at anvende den kollektive trafik, så vi forventer, at samarbejdet på den lange bane vil betyde, at flere nordjyder anvender den kollektive trafik”. – Nuuradiin Hussein, NTs bestyrelsesformand.

Blekingetrafiken og Region Blekinge lancerer NaboGO i efteråret 2020, i første omgang til beboere i landdistrikter.

”Som en del av ett större samverkansprojekt har Blekingetrafiken upphandlat NaboGOs plattform för att testa samåkning på landsbygden i Blekinge. Under 2020 har plattformen anpassats till Blekinges geografi och under hösten 2020 kommer testresenärsprojekt att genomföras på utvalda orter med stöd av NaboGOs kommunikationspaket. Vi vill ha en levande landsbygd! Det är målet med nya och innovativa mobilitetskoncept för kollektivtrafiken på landsbygden”. – Pär Welander, Tillförordnad Trafikdirektör Blekingetrafiken.

Region Sjælland og Movia lancerer NaboGO i samarbejde med Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner, se pressemeddelelsen herom.

“For borgerne er det vigtigt at kunne vælge frit, hvor man vil bo og arbejde. Kommunerne har brug for at løfte mobiliteten i de geografier eller tider på døgnet, hvor bus og tog ikke rækker hele vejen. I Movia er vi derfor optaget af at finde nye mobilitetsløsninger, som binder busser og tog bedre sammen med borgernes hoveddør. Og vi er særligt optaget af at prøve nye løsninger, hvor vi løfter opgaven i samspil med private udbydere og borgerne selv”. – Camilla Struckman, kommunikationsdirektør i Movia.

Region Hovedstaden har lanceret NaboGO til regionens ansatte på Regionsgården i Hillerød og CIMT på Østerbro. I efteråret 2020 lancerer Region Hovedstaden på hospitalerne i Hillerød, Herlev og Gentofte. Med afsæt i erfaringerne herfra lanceres NaboGO på alle hospitaler i Region Hovedstaden.

Formålet er at give medarbejderne et nyt og bedre værktøj til at koordinere samkørsel og derved nedsætte trængsel og klimabelastning. Region Hovedstaden ønsker også generelt at fremme samkørsel for at skabe bedre og grønnere mobilitet i regionen. Se artiklen ‘Samkørsel skal være en del af den sammenhængende mobilitet i Region Hovedstaden‘.

Med kollektiv trafik kan vi transportere mange passagerer hurtigt med en god komfort. For tiden udfordres disse fordele af vores alles stigende individuelle behov. Derfor har Arriva og NaboGO indgået et partnerskab om at udbrede samkørsel i Jylland og på Fyn, da vi ser samkørsel som en naturlig forlængelse af den kollektive trafik og omvendt. Herved står Arriva og NaboGO sammen om at reducere trængslen, skabe mere mobilitet og minimere klimapåvirkning. Imens giver vi den enkelte passager større mulighed for at vælge den bedste transportløsning uden at være afhængig af egen bil. Samkørsel har nemlig et kæmpe potentiale for at forbedre den kollektive trafik.

Kommuner

Energibyen Frederikshavn ønsker at tilbyde borgerne et reelt alternativ til alenekørsel i bil. Derfor har Frederikshavn og NaboGo indgået et partnerskab om samkørsel. I Frederikshavn har man et mål om at reducere udledningen af CO2 fra privatbilismen, og her er samkørsel et af de værktøjer, som tages i brug for at nå den målsætning. Samtidig er der i Frederikshavn en relativt stor andel af hustandende, som ikke har adgang til egen bil, sammenlignet med resten af Nordjylland.

Samarbejdet i Frederikshavn er del af et nordjysk partnerskab for mobilitet, der også inkluderer Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland og andre nordjyske kommuner.

Ballerup Kommune lancerer NaboGO for at reducere klimabelastningen fra transportsektoren og udvikle Ballerup som en attraktiv erhvervskommune, som er nem at komme til og fra. Siden november 2019 har NaboGO lanceret hos virksomheder i kommunen, først i Topdanmark – hør hvad brugerne siger i denne pressemeddelelse – siden DTU Ballerup, KMD og WTC.

I februar lancerede kommunen som arbejdsplads (Rådhuset). En af de første på appen var kommunaldirektør Eik Møller, som udbyder lift i NaboGO og fortæller: ”Jeg har aldrig prøvet samkørsel før. Men omvendt må vi også hver især gøre en lille smule i vores hverdag for at leve mere bæredygtigt, og dét her er et af de små bidrag, jeg kan levere”.

Faaborg-Midtfyn har sat fremtidens mobililtet i landområder på dagsordenen med et særligt fokus på de unge og de ældre. NaboGO er blevet valgt som leverandør og lancerer i en række landsbyer i efteråret 2020. Formålet er skabe bedre mobilitet, både i forbindelse med pendling til arbejde og studie, samt til mange fritidsture på kryds og tværs af kommunen.

Gladsaxe Kommune tilbyder NaboGO til kommunens virksomheder, hvoraf de første 23 lancerer i august-september 2020. Det gælder blandt andre Novo Nordisk, Alfa Laval, Krüger, NCC, NNIT og Zealand Pharma. I løbet af efteråret lanceres platformen til kommunens borgere. Formålet er at reducere klimabelastningen fra transportsektoren og udvikle Gladsaxe som en attraktiv erhvervskommune, hvor det er nemt at komme til og fra.

Borgmester Trine Græse var den første NaboGO-bruger i kommunen og udtaler: “Trængsel er et stort problem i hverdagen, og der er ingen tvivl om, at mange mennesker også ønsker at gøre en reel klimaindsats. Vi kan jo ikke løse problemerne alene, men i partnerskaber har vi nogle helt andre redskaber til at knække koden. Vi tror på, det er vejen frem.”

“I Holbæk Kommune arbejder vi for at skabe mere grøn og bæredygtig mobilitet. NaboGO kan bidrage til at mindske privatbilismen, så det giver værdi for borgerne og reducerer den samlede CO2-udledning. Samtidig har vi et målrettet fokus på at skabe stærke, levende lokalområder. Muligheden for at kunne komme til og fra sit hjem er en afgørende faktor for at sikre bosætningen i vores byer”. – John Harpøth, viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder NaboGO til kommunens virksomheder, hvoraf de første lancerer i september 2020. I løbet af efteråret lanceres platformen til kommunens borgere. Formålet er at reducere klimabelastningen fra transportsektoren og udvikle Høje-Taastrup som en attraktiv erhvervskommune, der er nem at komme til og fra.

“Vi meget glade for at være en del af NaboGO, som øger fremkommeligheden for den enkelte og sikrer større fleksibilitet mellem landsbyerne i vores kommune. Det giver borgerne mulighed for at lære andre fra lokalsamfundet at kende, som kan lede til nye fællesskaber og mindske ensomheden. At projektet er med til at reducere alenekørsel til gavn for miljøet øger projektets værdi for alle”. – Ole Glahn, formand for Landdistriktsudvalget og kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune.

Kolding Kommune lancerer NaboGO til kommunens borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Formålet er at introducere et helt nyt mobilitetstilbud, som skal gøre det nemmere at komme fra yderområderne ind byen og erhvervsområderne i Trekantområdet.

Roskilde Kommune har sat fokus på knække kurven på den stigende CO2-udledning fra transportområdet. I samarbejdet med NaboGO er der særligt fokus på at skabe bedre i mobilitet til borgerne i Roskilde Kommunens mindre byer og landsbyer, samtidig med at de mange uddannelsesinstitutioner og virksomheder får et nyt og effektivt virkemiddel til at bekæmpe trængsel i byen og på vejene. NaboGO lancerer i Roskilde i efteråret 2020.

“I Slagelse Kommune vil vi gerne gøre det så let som muligt at transportere sig rundt, så vi på den måde kan fremme fællesskaber i både byer og landdistrikter. Samtidig vil vi gerne sikre, at vi udnytter resurserne bedst muligt og belaster miljøet mindst muligt. NaboGO bygger på en deleøkonomisk idé, som vi ser et stort potentiale i. Den kollektive trafik har brug for tiltag, der højner borgernes frihed og mobilitet og samtidig understøtter bæredygtige transportformer. Det håber vi, at NaboGO kan være med til”. – Villum Christensen (I), formand for teknik- og erhvervsudvalget.

Vejle Kommune lancerer NaboGO til kommunens borgere og virksomheder. Formålet er at introducere et helt nyt mobilitetstilbud, som skal gøre det nemmere at komme fra yderområderne ind til byen og erhvervsområderne i Trekantområdet. Se TV SYDs reportage fra lanceringen af NaboGO i Smidstrup.

Lokalsamfund

Brønderslev: Øster Brønderslev

Hjørring: Tornby og Vistrup

Holbæk: Kundby, Mørkøv og Undløse

Kolding: Agtrup, Aller, Almind, Dons, Eltang, Jordrup, Lilballe, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Sdr. Vilstrup, Vester Nebel og Viuf

Roskilde: Gundsømagle og Viby

Slagelse: Bisserup og Dalmose

Sønderborg: Adsbøl, Asserballe, Avnbøl-Ullerup, Brunsnæs-Iller-Busholm, Blans, Brandsbøl-Lunden, Dyndved, Dynt, Skelde, Gammelgab, Egen, Elstrup-Elstrupskov, Fynshav, Hundslev-Almsted-Notmark, Holm, Kegnæs, Ketting, Kettingskov, Klingbjerg, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Kær Halvø, Lavensby, Lysabild, Mommark, Nybøl-Stenderup, Oksbøl, PAK-Nordals, Sebbelev, Skodsbøl, Skovby, Smøl, Sottrupskov, Stevning, Stolbro-Stolbrolykke, Svenstrup, Tandslet, Vemmingbund, Østerholm

Vejle: Bredsten, Børkop, Gadbjerg, Gauerslund, Givskud, Jelling, Skibet og Smidstrup/Skærup

Aalborg: Tylstrup og Vestbjerg

Virksomheder

Uddannelser

Støttet af

Gate21 har gennem projektet MOVING PEOPLE givet tilskud til en tilbundsgående adfærdsanalyse af motiver og barrierer for samkørsel i Topdanmark, der ligger i et af Danmarks største erhvervsområder; Lautrupgård i Ballerup. Analysen bliver anvendt til at udvikle budskaber og markedsføringsmateriale til lanceringen af NaboGO i virksomheder.

Innovationsfonden har af to omgange støttet NaboGO med i alt 810.000 kr. Senest med et tilskud på 570.000 til NaboGO og Rejseplanens ambitiøse integrationsprojekt, hvor NaboGO vises i Rejseplanen, og hvor NaboGOs samkørsler indgår i Rejseplanens visninger som tilbringer til busser, tog, metro mm.

EU’s Interreg Baltic Sea Region administerer projektet MAMBA, hvis formål er at udvikle og teste nye borgertilbud, der kan skabe bedre og grønnere mobilitet i landdistrikter. NaboGO har i MAMBA-regi udviklet en platform, der både kan organisere lokal samkørsel og nabohjælp til afhentning af varer i byen. Vejle Kommune er projektets danske partner, og Interreg har financieret en del af appudviklingen.

Vi indgår partnerskaber dér, hvor der er en gensidig ambition om at gøre en forskel på vores klimaudfordringer gennem ændringer i transportadfærd.

Kasper Dam Mikkelsen

Partner, Salg & Partnerskaber

Download NABOGO

i App Store eller Google Play