Pressemeddelelse 15. september 2020

 

Åbent brev til transportministeren: Stop transportspild OG omstil til el

 

Kære Benny Engelbrecht, 

Først og fremmest tak for den gode dialog vi har om udfordringerne på persontransportområdet. Når vi alligevel skriver nu, er det fordi den aktuelle debat om omstilling til elbiler virker endimensionel, og fordi vi deler den bekymring, som du udtrykker i Politiken den 11. september om at passagerne vælger den kollektive trafik fra og bilen til. 

Hvis den udvikling fortsætter, vil den øgede trængsel ifølge Dansk Industri koste samfundet mere end 30 milliarder kroner – et stort beløb! Samtidig skal vi huske, at trængselsproblemerne ikke løses af, at bilerne kører på strøm. 

Ingen tvivl om, at personbilerne skal omstilles til el og lignende bæredygtige drivmidler. Men opgaven med 70 % CO2-reduktion er stor, og at gøre det alene ved omstilling til grønne drivmidler svarer vel lidt til at prøve at vinde en fodbold-EM-finale mod Tyskland udelukkende med dyre angrebsspillere og uden brug af bundstærke forsvarere og sejlivede midtbanespillere. Der skal andet og mere til. 

Det aktuelle forslag til elbils-omstilling tager udgangspunkt i et business as usual scenarie, hvor der i 2030 er 350.000 ekstra biler på vejene. Den udvikling skal vendes, hvis målet om 70 % CO2 reduktion skal nås. Der synes at være behov for incitamenter, der i stedet kan få 350.000 færre biler på vejene i 2030. Det kalder på en holdnings- og adfærdsændring hos danskerne, hvis udviklingen skal vendes. Det kalder på, at flere rejser sammen, så der ikke er behov for så mange biler. 

I dag sidder der kun 1,05 personer i hver enkelt bil i myldretiden. Vi skal tælle til 20, før der kommer en bil med bare 2 personer i, svarende til en ledig kapacitet på næsten 80 %. Det kalder vi transportspild, og ligesom fx madspild kan og bør transportspild reduceres til gavn for både CO2- udledningen og den store samfundsøkonomiske trængselsregning. For bare 10 år siden sad der 1,12 personer i bilerne i myldretiden, og for 20 år siden var tallet 1,4. Hvis vi på 10 år kan lykkedes med at øge belægningen i bilerne til 1,4 personer igen, svarer det alene til 25 % CO2 reduktion fra myldretidstrafikken, og ikke mindst tilsvarende fald i trængsel på vejene og parkeringspladserne. 

For os handler det dog om meget mere end dette ene eksempel. På lokalt og regionalt niveau arbejder vi benhårdt på at få flere til at rejse sammen ved at tilbyde moderne kollektiv trafik, der er fleksibel og attraktiv og inkluderer nye innovative services som fx privat samkørsel. Når flere rejser sammen – uanset om det er i bil, bus eller tog – vil transportspildet, trængslen og CO2- udledingen alt andet lige mindskes. Derfor bør den kollektive trafik og private samkørselsformer i højere grad indtænkes som en del af løsningen på problemerne fremfor, at der primært tænkes i omstilling til mere bæredygtige drivmidler. 

Vi tror fuldt og fast på, at vi med en dansk opskrift bestående af partnerskaber, adfærdsændringer, digitalisering og omstilling til grønne drivmidler, kan skabe et nyt verdensklasseeksempel på grøn omstilling på linje med det, som Danmark har skabt på energiområdet. Trafikselskaber i lande som Sverige, Norge, Holland og Belgien kigger allerede nu på den forandring, som vi søger at skabe i Danmark. 

Vi står klar til at tage vores tørn ift. at vinde kampen mod den øgede enkeltmandsbilisme, men vi ser meget gerne, at Folketinget giver os plads på banen og medvind til at tiltrække passagerer i de mere energieffektive transportformer som tog, bus og samkørsel. Det kan ske ved, at den kommende plan for fremtidens infrastruktur i langt højere grad indeholder initiativer, der skaber ændringer i transportvaner, og bygger infrastruktur, som gør det nemmere at rejse sammen.

Med venlig hilsen 
Kasper Dam Mikkelsen, Co-founder, NaboGO
Thomas Øster, Adm. direktør, Nordjyllands Trafikselskab

Pressemeddelelse 19. marts 2020

 

Ny platform letter indkøbshjælp

 

Mens Coronvirussen raser, skal sårbare borgere holde sig indendøre. Danskerne vil tydeligvis gerne hjælpe med indkøb, og det bliver nu nemmere med NaboIndkøb – en platform hvor man kan uploade sin indkøbsliste og bede om hjælp til at få dagligvarer eller håndkøbsmedicin kørt til døren.

NaboIndkøb er netop gået i luften for at understøtte den frivillige indsats, hvor folk hjælper hinanden med indkøb – også når de ikke kender hinanden. Koordineringen foregår ofte på Facebook, men her kan det være svært at holde overblikket over mange opslag, finde kontaktinformationer og få rede på, om en person har fået hjælp eller ej. NaboIndkøb er designet til at løse netop den opgave. Folk der vil hjælpe, kan via platformen bl.a. hente håndkøbsmedicin på apoteker og varer i dagligvarebutikker på vegne af deres naboer og andre i lokalområdet.

Indkøbshjælp kan koordineres mere effektivt

NaboGO stiller platformen gratis til rådighed og håber, mange vil lægge deres indkøbsbehov og -tidspunkt samt leveringsadresse op i appen. Og at mange af dem, der gerne vil hjælpe, tjekker behov i deres lokalområde. Kasper Dam Mikkelsen, som er medstifter af NaboGO, uddyber:

Når landet lukker ned, og velfærdsstaten er under pres, er det afgørende, at folk hjælper hinanden. Men velviljen kan drukne i logistik og koordinering, og det kan have alvorlige konsekvenser for dem, som mangler varer. NaboIndkøb effektiviserer indkøbshjælp, for det er det, platformen er udviklet til. Derfor håber jeg, danskerne tager den til sig disse uger.

For mange mennesker er den digitale løsning relevant, uddyber Kasper Dam Mikkelsen: ”Det er ret ligetil at lægge et indkøbsbehov op i en app, og så får man direkte henvendelse fra en person, der gerne vil hjælpe. På den måde understøtter NaboIndkøb civilsamfundet én til én.”

Varer og mennesker skal frem i fællesskab

Firmaet NaboGO understøtter, at mennesker hjælper hinanden i hverdagen. I appen NaboGO kan man finde tjenesterne NaboTrailer, NaboGO samkørsel og NaboIndkøb. Med NaboTrailer kan man finde trailere i nabolaget, og med NaboGO kan man finde folk at køre med, fx til og fra arbejde. NaboGO samkørsel lanceres lokalt i samarbejde med kommuner, store arbejdspladser og trafikselskaber, men pga. frygt for coronasmitte er lanceringerne udskudt.

EU-projektet MAMBA har støttet udviklingen af NaboIndkøb. Formålet med MAMBA er at forbedre mobilitet og tilgængelighed af tjenester i landdistrikter, og projektets danske partner er Vejle Kommune. Platformen er ikke en ny version af onlinebutikker som Nemlig.com og Coop.dk Mad, men derimod en understøttelse af den frivillige indkøbshjælp, som er opstået under den aktuelle sundhedskrise. NaboIndkøb er lavet af Uptime Development A/S, som sammen med NaboGO de seneste dage har tilpasset platformen det aktuelle behov for indkøbshjælp.

 

 

Kontakt

Dan Zoëga-Nielsen, afdelingsleder GIS, Kørsel og Service, Vejle Kommune: danzo@vejle.dk / 30 49 01 96

Medstifter af og partner i NaboGO, Kasper Dam Mikkelsen: kasper@nabogo.com / 30 24 29 29

Kommunikationsansvarlig i NaboGO, Ida Blinkenberg Lidell: ida@nabogo.com / 20 46 27 87