Privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik forklarer, hvordan Nabogo ApS (samlet ”vi”, ”vores” eller ”os”) indsamler og behandler dine personoplysninger. 

Den juridiske enhed, som er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Nabogo ApS

Lysholt Allé 6

7100 Vejle

CVR: 39404060

Nabogo Aps kan kontaktes på enten anders@nabogo.com eller på telefon +4571792244.

Nærværende privatlivspolitik gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med anvendelsen af vores app, køb via vores app, via henvendelser til os samt som vi indsamler gennem vores hjemmeside, www.nabogo.com.

1. Indsamlingen af oplysninger

1.1 Dit besøg på Nabogo.com

1.1.1. Hvilke oplysninger indsamler vi ved besøg på Nabogo.com?

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside, når du besøger Nabogo.com. Disse oplysninger er bl.a. hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Nabogo.com, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den anvendte elektroniske enhed. I tillæg til vores privatlivspolitik, finder vores cookiepolitik tillige anvendelse ved brug af Nabogo.com (se vores cookiepolitik her).

1.1.2. Hvad er formålet med indsamlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside?

Formålet med indsamlingen er at optimere brugeroplevelsen samt funktionaliteten på Nabogo.com. Ydermere er formålet at anvende de indsamlede oplysninger til målrettet markedsføring, herunder retargeting gennem bl.a. sociale medier som Facebook eller søgemaskiner som Google. Denne behandling af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i det løbende arbejde med forbedring og optimering af hjemmesiden, samt for at kunne vise dig relevante ydelser.   

1.1.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f (EU 2016/679).

1.2. Din anvendelse af vores platform (app)

1.2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi i forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil i vores platform (app)?

I forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil på vores platform, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mail, postnummer, billede af dig, samt telefonnummer. Det er oplysninger som du selv afgiver ved brugeroprettelsen.

1.2.2. Hvilke personoplysninger indsamler vi i forbindelse med din anvendelse af vores platform (app)?

Når du anvender vores app, vil vi indsamle oplysninger om de tjenester som du anvender, og hvordan du anvender dem. Kommunikation mellem dig og andre brugere via platformen indsamles også. Endvidere vil vi også indsamle din IP-adresse samt dine lokationsdata.

1.2.3 Hvad er formålet med indsamlingen af personoplysninger i forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil, din anvendelse af platformen samt i din kommunikation med os?

Formålet med indsamlingen og behandlingen af oplysninger er, at vi ønsker at overholde vores aftale med dig. Tillige er formålet med behandlingen at kunne anvende dine oplysninger til at drive vores forretning, annoncere, forbedre vores eksisterende platform og kundeservice, udvikle nye tjenester samt at personalisere og målrette vores platformstjenester til dig. Ydermere kan vi anvende oplysninger om dine køb til at overholde diverse lovkrav, heriblandt bogføring og regnskab.

1.2.4. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c og f (EU 2016/679).

1.3. Nyhedsbreve, push-meddelelser mv.

1.3.1. Indsamling af oplysninger ved hjælp af nyhedsbreve, push-meddelelser mv.

Når du er tilmeldt vores nyhedsbreve (kan sendes via e-mail, SMS og sociale medier), modtagelse af push-meddelelser samt andet elektronisk markedsføring, registrerer vi hvilket markedsføring, som du åbner, samt hvad du klikker på i markedsføringen.  

1.3.2. Hvilke formål har indsamlingen af oplysninger ved hjælp af nyhedsbreve?

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere relevant markedsføring til dig.

1.3.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a (EU 2016/679).

1.4. Kommunikation mellem dig og os

1.4.1 Indsamling af personoplysninger i din kommunikation med os

Når du kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, som du selv afgiver til os. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke tjenester du anvender samt oplysninger om forespørgsler.

1.4.2 Hvilket formål har indsamlingen af personoplysninger gennem kommunikationen mellem dig og os?

 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere relevant markedsføring til dig.

1.4.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b (EU 2016/679).

2. Modtagere af personoplysninger

2.1 Videregivelse af dine oplysninger som led i køb- og leveringsprocessen

2.1.1. Videregivelse af oplysninger til brugeren, som du skal køre med

Vi videregiver oplysninger om dit navn, telefonnummer, opsamlingssted og afleveringssted til den bruger, som du skal køre med.  

2.1.2. Videregivelse af betalingsoplysninger

Alle betalingstransaktioner på Nabogo.com eller vores platform (app) sker via vores betalingstjenesteudbyder Quickpay og Stripe. Betalingstjenesteudbyderne opbevarer betalingsoplysningerne i henhold til den internationale PCI-standard (Payment Card Industry – Data Security Standard). Når du anvender et betalingsmiddel på Nabogo.com eller vores platform, har vi ikke adgang til dine betalingsoplysninger – udelukkende vores betalingstjenesteudbydere har adgang til oplysningerne.

2.3. Videregivelse af dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere

Vi kan overlade dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysninger på vores vegne. Disse eksterne samarbejdspartnere kan bl.a. være partnere som håndterer den tekniske drift og forbedringer af vores systemer og hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. De eksterne samarbejdspartnere er databehandlere, hvilket indebærer at de er under vores instruks og at de behandler oplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ingen databehandlere må anvende de indsamlede oplysninger til andet formål end at opfylde aftalen med os og databehandleren er naturligvis underlagt fortrolighed om disse. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler på samtlige databehandlere.

2.4. Videregivelse af dine oplysninger til databehandlere uden for EU/EØS

I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

3. Dine rettigheder

3.1. Indsigtsretten

Du er altid berettiget til at anmode os om udlevering af oplysninger, herunder hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til anders@nabogo.com. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

3.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

3.5. Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

3.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jf. punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som beskrevet i vores cookiepolitik.

3.7. Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

3.8. Retten til at klage

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til den dataansvarlige på anders@nabogo.com eller via telefon 71792244.

4. Sletning af personoplysninger

4.1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af Nabogo.com, jf. pkt 1.1.

Oplysninger indsamlet om din brug af Nabogo.com i henhold til pkt. 1.1., slettes efter reglerne i vores cookiepolitik. De cookies, som Nabogo.com selv udbyder, slettes senest 2 år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister.

4.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din anvendelse af platformen, jf. pkt. 1.2.

Oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din anvendelse af platformen, jf. pkt. 1.2., vil som udgangspunkt blive slettet så snart at kundeforholdet mellem dig og os afsluttes. Vi forbeholder os dog retten til at gemme oplysningerne i længere tid, hvis vi har et legitimt grundlag for længere opbevaring – dette kan eksempelvis være hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller at opbevaringen er nødvendig for at vi kan overholde lovkrav.

4.3. Oplysninger indsamlet ved hjælp af nyhedsbreve, push-meddelelser mv. jf. pkt. 1.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, push-meddelelser samt andet elektronisk markedsføring, jf. pkt. 1.3., slettes, når dit samtykke til den elektroniske markedsføring trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

4.4. Oplysninger indsamlet ved gennem din kommunikation med os, jf. pkt. 1.4.

Oplysninger indsamlet gennem din kommunikation med os, jf. pkt. 1.4., vil som udgangspunkt blive slettet så snart at kundeforholdet mellem dig og os afsluttes. Vi forbeholder os dog retten til at gemme oplysningerne i længere tid, hvis vi har et legitimt grundlag for længere opbevaring – dette kan eksempelvis være hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller at opbevaringen er nødvendig for at vi kan overholde lovkrav.

5. Sikkerhed

5.1. Tekniske foranstaltninger

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

5.2. Medarbejdernes adgang til dine oplysninger  

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6. Ændringer i vores privatlivspolitik  

6.1. Ret til at ændre i vores privatlivspolitik

Såfremt vi foretager ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Nabogo.com samt via platformen.

Sidst opdateret: den 29. juni 2022

Nabogos nyhedsbrev