Databeskyttelse
1.1. For at kunne oprette et medlem i NABOGOs App/web indtastes følgende persondata: Oplysninger om fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse samt kørekortnummer til trailerlejere, billede af bil for liftudbyder. Herudover oploader brugerne også et billede til profilsiden.

1.2. Formålet med de indtastede persondata er: Oprettelse af medlemskab, fakturering til medlemmet, identifikation i forhold til kørekortnummer samt muligheden for fremsendelse af nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige informationer. Herudover har profilbilleder til formål at skabe et trygt miljø for aktiviteterne på platformen.

1.3 Medlemmernes oplysninger om fulde navn, og adresse, er alene tilgængelige for andre brugere, når en aftale er indgået. For trailerudlejning gælder, at lejers kørekortnummer vil være tilgængelige for udlejer, når en lejeforespørgsel er godkendt af udlejer. Årsagen hertil er, at det påhviler udlejer at verificere identiteten af lejer før udleveringen af traileren finder sted, og informationen vil være nødvendig for udlejer, såfremt der bliver tale om en forsikringssag. Dette gælder dog ikke bankoplysninger og lignende, som vil blive behandlet fortroligt i alle sammenhænge.

1.4 NABOGO vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmernes oplysninger ikke er tilgængelige for andre medlemmer i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af forretningskonceptet. Medlemmerne er indforstået med, at oplysningerne bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

1.5 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Min konto” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger.

1.6 NABOGO indsamler data vedrørende brugernes ture i forhold til start og slutsted samt dato, klokkeslæt og længde af de pågældende ture. NABOGO indsamler disse informationer med henblik på at kunne prissætte de enkelte ture (faste priser per kilometer defineret af NABOGO) og for at kunne dokumentere brugers aktiviteter i tilfælde af tvister eller tvivlsspørgsmål angående prissætning. NABOGO anvender desuden data til løbende at optimere, hvor mødesteder skal placeres.

1.7 NABOGO anvender derudover data til automatisk at udarbejde et scoreboard, der viser, hvem der er mest aktive samkører i henholdsvis kommune, by og organisation. De data, der fremgår i scoreboardet, er alene baseret på antal kilometer, som den enkelte bruger har samkørt og indeholder således ikke information om lokationer og tidspunkter eller hvem, man har kørt med.

1.8 NABOGO forpligter sig til at anonymisere data efter en periode på to år fra den pågældende aktivitet har fundet sted.

1.9 Som registreret har et medlem også til enhver tid ret til indsigt i, hvilke persondata NABOGO har. Retten til indsigt kan påberåbes ved at rette direkte henvendelse til NABOGO.

1.10 Ved oprettelse af medlemskab gives samtykke til, at persondata behandles som ovenfor beskrevet.

Brug af cookies
Når du besøger NABOGOs hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering og få en vejledning til, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som gemmes på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookiens levetid kan variere alt efter, hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet. Andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik- og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er fx 24 måneder fra sidst, du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer.

Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser: http://minecookies.org/cookiehandtering

Vi gør opmærksom på, at der på linket er opstillet en vejledning for langt de fleste browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

Hvordan sletter jeg cookies?
Cookies, som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Hvad bruges cookies til på vores hjemmeside?
For at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse og fastlægge, hvorvidt de, der besøger vores site, kan finde det de søger, anvender vi cookies. På den måde får vi mulighed for at tilpasse vores hjemmeside og oprette indhold, der stemmer overens med brugernes interesser og ønsker.

Vi bruger også cookies til at registrere lønsomheden af diverse online marketingaktiviteter samt til at levere målrettede online annoncer, når du besøger andre kommercielle sites.