Zeg hallo tegen onze vrienden

Samen met onze sterke en veelzijdige partners maken we het waar.

Onze klanten zijn ambitieuze vervoersbedrijven, provincies en gemeenten. Samen creëren we nieuwe mobiliteit, verminderen we de files en verbeteren we het klimaat. Wanneer wij een overeenkomst hebben, krijgen bedrijven, onderwijsinstellingen en lokale gemeenschappen in de provincie nabogo aangeboden en betalen gebruikers niets voor gebruik van het platform.

Nabogo is in 2018 opgericht in Denemarken en wordt nu uitgerold in Europa. Op dit moment is nabogo ook beschikbaar in Nederland en Zweden. In Nederland werken we doorgaans samen met regio’s en met vervoersmaatschappij Arriva om nieuwe mobiliteit te creëren en files te verminderen.

Vervoersbedrijven en provincies

Wanneer we in het dagelijks leven carpoolen, versterkt dat het openbaar vervoer en het kernnetwerk van forensencorridors. Zo krijg je namelijk meer keuze en heb je minder snel je eigen auto nodig. Sinds de lancering in 2019 is nabogo nauw verbonden met het openbaar vervoer: zowel in de vorm van partnerschappen als op het platform zelf, waar gebruikers kunnen zien waar ze kunnen liften, maar waar ze ook reizen per bus, trein en metro kunnen bekijken. Door de steun van vervoersmaatschappijen en provincies voor de provinciale mobiliteit ligt het voor de hand om samen te werken met nabogo – samen trekken we de grote lijnen en ondersteunen we het dagelijkse woon-werkverkeer tussen gemeenten.

Provincie Noord Brabant en Arriva hebben nabogo gevraagd om met een oplossing te komen voor de zogenaamde “last mile”. Dit betekent een goede alternatieve aansluiting te bieden voor de (deels) opgeheven buslijnen in de regio van West Brabant. Concreet gaan we een pilot opzetten door carpoolen te stimuleren als aanvullende reisoptie. Hierdoor wordt de bereikbaarheid verbeterd en dus ook de aantrekkelijkheid van de gemeenten Steenbergen – Woensdrecht – Roosendaal – Bergen op Zoom. Door het stimuleren van het rijden met meerdere personen in een auto dragen we ook bij de klimaatdoelstellingen en het verminderen van congestie.

Gemeenten

Meer mobiliteit voor bewoners, een flinke inspanning voor het klimaat en minder auto’s in de spits. Bij nabogo werken we samen met gemeenten om lokaal een kritische massa te creëren. Voor bewoners van lokale gemeenschappen die meer vervoersmogelijkheden krijgen, ook zonder eigen auto. Voor scholieren en studenten die makkelijker van en naar hun onderwijsinstelling kunnen komen. En voor bedrijven en zakenwijken, die o.a. werknemers kunnen aantrekken en behouden doordat ze gemakkelijker naar het werk kunnen gaan.

Bedrijven

Echte CO2-reductie, minder parkeerdruk, meer vervoersmogelijkheden, netwerken tussen afdelingen en de mogelijkheid om het verkeer in de spits te verminderen. Dit zijn enkele redenen waarom bedrijven nabogo aan hun werknemers aanbieden. Vanuit het perspectief van de werknemers kunnen er meerdere drijfveren zijn om te carpoolen, zoals het sociale aspect, gemakkelijk, flexibel en goedkoop vervoer en concrete klimaatactie.

Onderwijsinstellingen

Jongeren staan er over het algemeen erg open voor om te carpoolen. Maatschappelijk gezien is het voor jongeren extra zinvol om te carpoolen, want hoe minder vaak zij alleen rijden, hoe beter het is voor het klimaat en het tegengaan van files. Voor jongeren zijn vooral de economie, het klimaat en het sociale aspect motiverende factoren om te carpoolen. Daarom lanceren een aantal onderwijsinstellingen nabogo op basis van ons campagnepakket voor jongeren.

Gemeenschappen

Bewoners van dorpen en buitenwijken hebben natuurlijk behoefte aan goede mobiliteit. En zij willen hun buren, buurtgenoten en gemeenschappen helpen – vooral in landelijke gebieden waar de lokale gemeenschap vaak zeer hecht is en een grote behoefte bestaat aan meer vervoersmogelijkheden in het dagelijks leven.

Verenigingen versterken de lokale gemeenschap en beschikken vaak over sterke groepen vrijwilligers. Daarom krijgen zij een bijzonder concept aangeboden. Op festivals en evenementen komen gasten zonder auto, maar ook zijn er vaak volle parkeerplaatsen en zijn er gasten die willen drinken maar daarom niet naar huis kunnen rijden. Door al deze problemen en mogelijkheden ligt het voor de hand om te carpoolen en daarom wordt de campagne van nabogo ook aan festivals aangeboden.