Partnerskaber mellem NaboGO og ambitiøse
organisationer er vejen til succes

En succesfuld omstilling fra alenekørsel til samkørsel og offentlig transport kræver, at tilbudene integreres, og at borgerne både informeres, hvor de bor, arbejder eller studerer.

NaboGOs platform bliver løbende videreudviklet i samarbejde med regioner, kommuner, trafikselskaber og Rejseplanen, så den fungerer bedst muligt med de offentlige transporttilbud.

I samarbejde med den enkelte kommune tilpasser vi platformen til lokale forhold, og sammen målretter vi kommunikationsindsatsen til landsbyer og kvarterer, hvor der allerede er stærke fællesskaber og grundlag for at ændre transportadfærd. Vi indgår desuden partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at tilbyde deres medarbejdere og studerende et integreret og grønt alternativ til alenekørsel i bil.

Kontakt os allerede i dag, hvis din kommune, landsby, virksomhed eller uddannelsesinstitution er interesserede i at høre mere. Måske er vi allerede i gang i dit område eller kommer det lige om lidt.

NaboGOs partnerskabsspor:

    1. Kommuner
    2. Virksomheder og uddannelsesinstitutioner
    3. Lokalråd, idrætsforeninger og foreninger
    4. Regioner, trafikselskaber og Rejseplanen

Partnerskaber

Region Hovedstaden har lanceret NABOGO til regionens ansatte i Hillerød. I februar 2020 lancerer Region Hovedstaden på hospitalerne i Hillerød, Herlev og Gentofte. Med afsæt i erfaringerne herfra lanceres NABOGO på alle hospitaler i Region Hovedstaden i løbet af 2020. Formålet er at give medarbejderne et nyt og bedre værktøj til at koordinere samkørsel og derved nedsætte trængsel og klimabelastning. Region Hovedstaden ønsker også generelt at fremme samkørsel for at skabe bedre og grønnere mobilitet i regionen.

Vejle Kommune har lanceret NABOGO til kommunens borgere og virksomheder i oktober 2019. Formålet er at introducere et helt nyt mobilitetstilbud, som skal gøre det nemmere at komme fra yderområderne ind til byen og erhvervsområderne i Trekantområdet.

Kolding Kommune lancerer NABOGO til kommunens borgere og virksomheder i november 2019. Som hos Vejle Kommune er formålet at introducere et helt nyt mobilitetstilbud, som skal gøre det nemmere at komme fra yderområderne ind byen og erhvervsområderne i Trekantområdet.

Gladsaxe Kommune lancerer NABOGO til kommunens borgere og virksomheder i januar 2020. Formålet er at reducere klimabelastningen fra transportsektoren og udvikle Gladsaxe som en attraktiv erhvervskommune, hvor det er nemt at komme til og fra. Gladsaxe Kommune lancerer sammen med en række andre kommuner i hovedstadsområdet.

NABOGO er stærkest sammen med offentlig transport, og vi samarbejder derfor med trafikselskaberne i Danmark om at skabe de bedste mobilitetstilbud til danskerne. Særligt på landet, hvor traditionel busdrift er udfordret.

NABOGO har integreret trafikselskabernes rejseplan-information, således at vores brugere altid både kan se mulighederne med samkørsel og offentlig transport. Derved skaber vi i samarbejde et nyt, samlet alternativ til alenekørsel i bil.

MAMBA er et EU-projekt, som har til formål at udvikle og teste nye borgertilbud, der kan skabe bedre og grønnere mobilitet i landdistrikter. NABOGO udvikler i projektet en platform, der både kan organisere lokal samkørsel og nabohjælp til afhentning af varer i byen. Vejle Kommune er projektets danske partner.

Gate21 har gennem projektet MOVING PEOPLE givet tilskud til en tilbundsgående adfærdsanalyse af motiver og barrierer for samkørsel i Topdanmark, der ligger i et af Danmarks største erhvervsområder; Lautrupgård i Ballerup. Analysen bliver anvendt til at udvikle budskaber og markedsføringsmateriale til lanceringen af NABOGO i virksomheder.

Innovationsfonden investerer i NABOGOs udvikling af NABOFRAGT. Bevillingen er tildelt pga. et højt innovationsniveau og stort forretningspotentiale. Med NABOFRAGT dækker NABOGO et hul i markedet, der løser udfordringen med at få fragtet haveaffald/storskrald og lignende væk samtidig med, at det bliver nemmere for husejere at købe biler, især elbiler, der ikke har anhængertræk.

Topdanmark er NABOGOs forsikringspartner og den første virksomhed i Danmark, der lancerede NABOGO til deres medarbejdere. Topdanmark ligger i Lautrupgaard i Ballerup, som er en Danmarks største erhvervsområder. NABOGO har skabt helt ny mobilitet for både Topdanmark og nabovirksomheder på ruter, der ellers er meget vanskelige at dække med offentlig transport.

Ballerup Kommune lancerer NABOGO til kommunens borgere og virksomheder i januar 2020. Formålet er at reducere klimabelastningen fra transportsektoren og udvikle Ballerup som en attraktiv erhvervskommune, hvor det er nemt at komme til og fra. Ballerup Kommune lancerer sammen med en række andre kommuner i hovedstadsområdet.

DTU støtter samkørsel med NABOGO og har lanceret app’en på deres sites i Risø, Lyngby og Ballerup. DTU Ballerup ligger tæt på Topdanmark i Lautrupgaard, og der er stor synergi forbundet med, at flere virksomheder og uddannelsesinstitutioner er med i fælleskab.

Vi indgår partnerskaber der, hvor der er en gensidig ambition om at gøre en forskel på vores klimaudfordringer gennem ændringer i transportadfærd

Anders Muusmann

Co-founder og CEO af NABOGO

Anders Muusmann

Download NABOGO

i App Store eller Google Play