Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Nabogo ApS (kollektivt “vi”, “vår” eller “oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Nabogo ApS

Lysholt Allé 6

7100 Vejle

Danmark

CVR: 39404060

Nabogo Aps kan kontaktas på anders@nabogo.com eller på telefon +4571792244.

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som du lämnar till oss i samband med användning av vår app, köp via vår app, vid förfrågningar till oss samt insamling av data via vår webbplats www.nabogo.com.

1. Insamling av uppgifter

1.1 Ditt besök på Nabogo.com

1.1.1. Vilka uppgifter samlar vi in när du besöker Nabogo.com?

Vi samlar automatiskt in information om dig och din användning av vår webbplats när du besöker Nabogo.com. Denna information inkluderar vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Nabogo.com, din IP-adress och information om den elektroniska enhet som används. Förutom vår sekretesspolicy gäller även vår cookiepolicy för användningen av Nabogo.com (se vår cookiepolicy här).

1.1.2. Vad är syftet med insamlingen av dina personuppgifter i samband med ditt besök på vår webbplats?

Syftet med insamlingen är att optimera användarupplevelsen och funktionaliteten på Nabogo.com. Syftet är också att använda den insamlade informationen för riktad marknadsföring, inklusive retargeting via sociala medier som Facebook eller sökmotorer som Google. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra intressen när det gäller att kontinuerligt förbättra och optimera webbplatsen och för att kunna erbjuda dig relevanta tjänster.   

1.1.3. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, littera a och f (EU 2016/679).

1.2. Din användning av vår plattform (app)

1.2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in i samband med upprättandet av din användarprofil på vår plattform (app)?

När vi upprättar din användarprofil på vår plattform samlar vi in information såsom ditt namn, e-post, postnummer, en bild av dig och ditt telefonnummer. Detta är information som du själv tillhandahåller när du upprättar ett användarkonto.

1.2.2. Vilka personuppgifter samlar vi in i samband med din användning av vår plattform (app)?

När du använder vår app samlar vi in information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Kommunikation mellan dig och andra användare via plattformen samlas också in. Dessutom samlar vi också in din IP-adress och dina lokaliseringsuppgifter.

1.2.3 Vad är syftet med insamlingen av personuppgifter i samband med upprättandet av din användarprofil, din användning av plattformen och i din kommunikation med oss?

Syftet med att samla in och behandla information är att vi vill uppfylla vårt avtal med dig. Dessutom är syftet med behandlingen att kunna använda din information för att driva vår verksamhet, annonsera, förbättra vår befintliga plattform och kundservice, utveckla nya tjänster samt för att anpassa och rikta våra plattformstjänster till dig. Dessutom kan vi använda information om dina inköp för att uppfylla olika lagstadgade krav, inklusive bokföring och redovisning.

1.2.4. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, littera b, c och f (EU 2016/679).

1.3. Nyhetsbrev, push-notiser osv.

1.3.1. Insamling av information genom nyhetsbrev, push-notiser osv.

När du registrerar dig för att motta våra nyhetsbrev (som kan skickas via e-post, SMS och sociala medier), push-notiser och annan elektronisk marknadsföring registrerar vi vilken marknadsföring du visar intresse för och vad du klickar på.  

1.3.2. Vad är syftet med att samla in information med hjälp av nyhetsbrev?

Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna erbjuda relevant marknadsföring till dig.

1.3.3. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1 littera a (EU 2016/679).

1.4. Kommunikation mellan dig och oss

1.4.1 Insamling av personuppgifter i din kommunikation med oss

När du kommunicerar med oss samlar vi in den information som du lämnar till oss. Detta kan omfatta ditt namn, din adress, e-postadress, telefonnummer, information om de tjänster du använder och information om förfrågningar.

1.4.2 Vad är syftet med insamlingen av personuppgifter genom kommunikationen mellan dig och oss?

 Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring till dig.

1.4.3. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1 littera b (EU 2016/679).

2. Mottagare av personuppgifter

2.1 Vidarebefordrande av din information som en del av inköps- och leveransprocessen

2.1.1. Att vidarebefordra information till användaren som du ska samåka med

Vi vidarebefordrar information om ditt namn, telefonnummer, upphämtnings- och avlämningsplats till den användare som du ska samåka med. 

2.1.2. Vidarebefordrande av betalningsinformation

Alla betalningstransaktioner på Nabogo.com eller vår plattform (app) görs via vår betaltjänstleverantör Quickpay och Stripe. Betalningsleverantörerna lagrar betaluppgifter i enlighet med den internationella PCI-standarden (Payment Card Industry – Data Security Standard). När du använder en betalmetod på Nabogo.com eller vår plattform har vi inte tillgång till dina betalningsuppgifter – endast våra betaltjänstleverantörer har tillgång till informationen.

2.3. Vidarebefordrande av din information till externa samarbetspartners

Vi kan anförtro dina uppgifter till externa partner som behandlar uppgifter för vår räkning. Dessa externa partners kan inkludera partners som hanterar den tekniska driften och förbättringarna av våra system och vår webbplats, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och våra produkter. De externa samarbetspartnerna är databehandlare, vilket innebär att de följer våra instruktioner och att de behandlar information som vi är dataansvariga för. Inga databehandlare får använda den insamlade informationen för något annat syfte än att fullgöra avtalet med oss. Databehandlaren är givetvis bunden av sekretess. Skriftliga databehandlaravtal har ingåtts med alla databehandlare.

​​​​2.4. Vidarebefordrande av din information till databehandlare utanför EU/EES

I den mån vi använder databehandlare som är etablerade utanför EU/EES kommer detta alltid att ske i enlighet med giltiga överföringsgarantier i form av standardavtalsklausuler, i enlighet med dataskyddsförordningens artikel. 46.

3. Dina rättigheter

3.1. Rätt till tillgång

Du har alltid rätt att begära att vi lämnar ut information, inklusive vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som ev. kan finnas, samt information om varifrån informationen kommer.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till anders@nabogo.com. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

3.2. Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig, uppmanas du att skriftligen kontakta oss så att uppgifterna kan korrigeras. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

3.3. Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Om fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

3.4. Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, till exempel om du anser att den information vi behandlar om dig inte är korrekt. 

3.5. Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få personlig information som du har lämnat till oss tillhandahållen i ett strukturerat, standard- och maskinläsbart format och du har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

3.6. Rätten till att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering som utförs för att rikta vår direktmarknadsföring, eftersom denna behandling utförs på grundval av våra legitima intressen, se punkterna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering ska du radera dina cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

3.7. Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive för utskick av nyhetsbrev.

3.8. Rätt att klaga

Du kan alltid lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen (Danmark, Datatilsynet).

Du kan utöva dina rättigheter genom att skriva till den personuppgiftsansvarige på anders@nabogo.com eller genom att ringa +4571792244.

4. Radering av personuppgifter

4.1. Information som samlas in i samband med din användning av Nabogo.com, se punkt 1.1.

Information som samlats in om din användning av Nabogo.com enligt punkt 1.1 raderas enligt reglerna i vår cookiepolicy. De cookies som tillhandahålls av Nabogo.com raderas senast två år efter att du senast har besökt webbplatsen, medan cookies från tredje part har olika varighet.

4.2. Information som samlas in i samband med din användning av plattformen, enligt beskrivningen i avsnitt 1.2.

Information som vi samlar in i samband med din användning av plattformen, se avsnitt 1.2, kommer i allmänhet att raderas så snart kundrelationen mellan dig och oss upphör. Vi förbehåller oss dock rätten att behålla uppgifterna under en längre period om vi har en legitim grund för längre lagring – detta kan till exempel vara om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk eller om lagringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav.

4.3. Information som samlas in genom nyhetsbrev, push-notiser etc. se punkt 1.3.

Uppgifter som samlats in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev, push-notiser och annan elektronisk marknadsföring enligt punkt 1.3 raderas när ditt samtycke till den elektroniska marknadsföringen återkallas, såvida vi inte har en annan grund för att behandla uppgifterna.

4.4. Information som samlas in genom din kommunikation med oss, se punkt 1.4.

Information som samlats in genom din kommunikation med oss, se punkt 1.4, raderas i allmänhet så snart kundrelationen mellan dig och oss upphör. Vi förbehåller oss dock rätten att behålla uppgifterna under en längre period om vi har en legitim grund för längre lagring – detta kan till exempel vara om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk eller om lagringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav.

5. Säkerhet

5.1. Tekniska åtgärder

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter samt mot avslöjande eller missbruk av obehöriga.

5.2. Anställdas tillgång till din information  

Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.

6. Ändringar i vår integritetspolicy  

6.1. Rätt att ändra vår integritetspolicy

Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på Nabogo.com och via plattformen.

Senast uppdaterad: Den 29 juni 2022