Samåkning är svaret på många av utmaningarna. Det sitter i snitt endast 1,05 personer i en pendlarbil, vilket medför toppbelastningar, trafikstockningar och bortkastad tid i trafiken. Det har dessutom blivit svårare att hitta parkeringsplatser i städerna och i närheten av de stora arbetsplatserna. Och sist men inte minst får ensamkörning stora konsekvenser för miljön.

Genom ett samåkningssystem är det inte orealistiskt att vi i gemenskap kan minska antalet bilar och CO2-utsläppen med upp till 25 %. Därför har vi skapat NaboGO, som är en samåkningstjänst för pendling och körning under dagliga resor från landsbygd till städer, industriområden och stationer. Våra primära kunder är kommunerna och när lösningen har etablerats i området är den gratis att använda för brukarna.

En lyckad omställning till samåkning kräver naturligtvis att kommuner, utbildningsinstitutioner, företag och lokalsamhället aktivt bidrar till att informera om möjligheten att pendla grönare och billigare. Lyckligtvis är vi på riktigt god väg med flera tvärsamarbeten runtom i Danmark.

En av kärnfunktionerna i NaboGO-appen är våra förbestämda hållplatser, som ligger där folk kör från och till, och som fungerar som fasta upphämtnings- och avlämningsalternativ för samåkning. På så sätt går det snabbt och lätt att samordna samåkning och på samma gång skapa en ny infrastruktur och bättre mobilitet i området.

Appen är integrerad med Rejseplanen, så att du både får se de aktiva samåkningsalternativen och möjligheterna till kollektivtrafik. Vi bestämmer hållplatser i samarbete med våra partners, och funktionen gör att det finns goda möjligheter att byta mellan samåkning och kollektivtrafik, t.ex. vid stationerna. NaboGO är därmed ett samlat alternativ till att köra med egen bil.

Vi anpassar kommunikationsinsatsen i samarbete med kommunerna på landsbygden och i städerna och vi engagerar företag och utbildningsinstitutioner, så att invånarna får information där de bor och arbetar eller studerar. Se mer om vårt partnerskap här> och följ vår resa på sociala medier, där du också kan bidra till att budskapet sprids vidare till dina grannar. Glöm inte heller att prenumerera på vår nyhetstjänst.

SE ÄVEN VÅRA ANDRA PRODUKTER (endast på danska)

Kasper Dam Mikkelsen

Jag vill sätta handling bakom orden. Det är utopiskt att tro att klimat- och miljökrisen kan lösas utan att ändra beteende och sätta ny teknik i spel.

Utbildning: Cand.techn.soc.

Erfarenhet: Projektledare på IDAs Energiplan 2030, klimatchef på NIRAS och avdelningschef för Smart Cities på CLEAN. Erfarenhet med delningsekonomi, inklusive utveckling av en affärsmässig plattform för pendlare samåkning.
.

Kasper Dam Mikkelsen

Medgrundare av NABOGO

Jag vill bygga Europas mest framgångsrika plattform för delningsekonomi till förmån för användare och vår gemensamma planet.

Utbildning: Executive MBA (CBS) och cand.scient.adm.

Erfarenhet: Business development, strategiutveckling og sourcing (ledande) i resp. LEGO Marketing, Vestas Technology och Stenhøj Kompressor.

Anders Muusmann

Medgrundare av NABOGO

Anders Muusmann

HÄMTA NABOGO

i App Store eller Google Play