För en framgångsrik omställning från ensamåkning till samåkning och offentlig transport krävs det att erbjudandena integreras och att medborgarna både informeras där de bor, arbetar eller studerar.

NaboGOs plattform utvecklas löpande i samarbete med regioner, kommuner, trafikföretag och Rejseplanen, så att den fungerar på bästa möjliga sätt med de offentliga transportalternativen. Tillsammans med våra partners skräddarsyr vi kommunikationsinsatsen till landsbygd och områden där det redan finns stark gemenskap och god grogrund för att ändra transportsätt. Vi ingår dessutom partnerskap med företag och utbildningsinstitutioner som vill erbjuda sina medarbetare och studerande ett integrerat och grönt alternativ till ensamåkning i bil.

Kontakta oss redan idag om din kommun, by, företag eller utbildningsinstitution är intresserad av att veta mer. Kanske är vi redan igång i ditt område eller kommer dit snart.

Trafikselskaber og regioner

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har ambitionen att skapa en nordjylländsk mobilitetsgemenskap (affärsplan 2020–2025). Partnerskapet med NaboGO är ett av sätten som ambitionen ska förverkligas på. I samband med coronaviruset och Transportministeriets uppmaning att samåka i bil till och från arbetet ska en särskild insats uppmärksamma folk på möjligheten till samåkning i Nordjylland med NaboGO. Se pressmeddelandet och information samt kampanjmaterial till företag. Partnerskapet stöttas av Region Nordjylland.

”All forskning visar att ju mer vi reser i gemenskap, desto större är benägenheten att använda kollektivtrafik, så vi förväntar oss att samarbetet på lång sikt kommer att innebära att fler nordjylländare använder kollektivtrafiken” – Nuuradiin Hussein, NTs styrelseordförande.

Blekingetrafiken och Region Blekinge lanserar NaboGO hösten 2020, i första omgången till boende på landsbygden.

”Som en del av ett större samverkansprojekt har Blekingetrafiken upphandlat NaboGOs plattform for att testa samåkning på landsbygden i Blekinge. Under 2020 har plattformen anpassats till Blekinges geografi och under hösten 2020 kommer testresenärsprojekt att genomföras på utvalda orter med stöd av NaboGOs kommunikationspaket. Vi vill ha en levande landsbygd! Det är målet för det nya och innovativa mobilitetskonceptet för kollektivtrafiken på landsbygden”, säger Pär Welander, tillförordnad trafikdirektör för Blekingetrafiken.

Region Sjælland och Movia lanserar NaboGO i samarbete med kommunerna Kalundborg, Holbæk och Slagelse (se pressmeddelandet om det).

“För invånarna är det viktigt att kunna välja fritt var man vill bo och arbeta. Kommunerna har behov av att öka mobiliteten på de platser eller vid de tidpunkter på dygnet då bussar och tåg inte går hela vägen. I Movia söker vi därför efter nya mobilitetsalternativ som bättre binder samman bussar och tåg med invånarnas bostäder. Och vi ägnar oss särskilt åt att testa nya lösningar där vi lyfter frågan i samarbete med privata leverantörer och invånarna själva”, säger Camilla Struckman, kommunikationschef för Movia.

Region Hovedstaden har lanserat NaboGO för regionens anställda på Regionsgården i Hillerød och CIMT på Østerbro. Under hösten 2020 lanserar Region Hovedstaden NaboGo på sjukhusen i Hillerød, Herlev och Gentofte. Utifrån erfarenheterna härifrån lanseras NaboGO på alla sjukhus i Region Hovedstaden.

Syftet är att ge medarbetarna ett nytt och bättre verktyg för att samordna samåkningen och därigenom minska både trängsel och klimatpåverkan. Region Hovedstaden strävar också generellt efter att främja samåkning för att skapa bättre och grönare mobilitet inom regionen. Se artikeln Samåkning ska vara en del av den sammanhängande mobiliteten i Region Hovedstaden.

Med kollektivtrafik kan vi transportera många passagerare snabbt med hög komfort. Numera kräver våra ökande individuella behov dessa fördelar. Därför har Arriva och NaboGO inlett ett samarbete om att öka samåkningen på Jylland och Fyn, eftersom vi betraktar samåkning som en naturlig förlängning av kollektivtrafiken och vice versa. Arriva och NaboGO strävar gemensamt efter att minska trängseln, öka mobiliteten och minimera klimatpåverkan. Samtidigt ger vi den enskilde passageraren bättre möjlighet att välja det bästa transportalternativet utan att vara beroende av en egen bil. Samåkning har nämligen en enorm potential att förbättra kollektivtrafiken.

Kommuner

Ballerup kommun lanserar NaboGO för att minska klimatpåverkan från transportsektorn och utveckla Ballerup som en attraktiv företagskommun, som det är lätt att åka till och från. Sedan november 2019 har NaboGO lanserats hos företag i kommunen, först på Topdanmark – läs vad användarna säger i det här pressmeddelandet – därefter på DTU Ballerup, KMD och WTC.

I februari lanserades kommunen som arbetsplats (Rådhuset). En av de första som började använda appen var kommunchefen Eik Møller, som erbjuder skjuts i NaboGO och berättar: -Jag har aldrig tidigare testat samåkning. Men vi behöver däremot alla göra en liten insats i vår vardag för att leva mer hållbart, och detta är en av de små insatser jag kan göra.

Faaborg- Midtfyn har satt landsbygdens framtida mobilitet på dagordningen med ett särskilt fokus på unga och äldre. NaboGO valdes som leverantör och lanseras på en rad orter under hösten 2020. Syftet är att skapa bättre mobilitet, både i samband med pendling till arbete och studier samt för många fritidsresor kors och tvärs i kommunen.

Gladsaxe kommun erbjuder NaboGO till kommunens företag, varav de första 23 lanseras under augusti till september 2020. Det gäller bland annat Novo Nordisk, Alfa Laval, Krüger, NCC, NNIT och Zealand Pharma. Under hösten kommer plattformen att lanseras för kommuninvånarna. Syftet är att minska klimatpåverkan från transportsektorn och utveckla Gladsaxe som en attraktiv företagskommun som det är lätt att åka till och från.

Borgmästare Trine Græse var den första NaboGO-användaren i kommunen och säger: -Trängsel är ett stort problem i vardagen och det råder inget tvivel om att många människor även vill göra en betydande klimatinsats. Vi kan ju inte lösa problemen själva, men genom partnerskap har vi helt andra verktyg för att knäcka koden. Vi tror att det är den vägen vi måste slå in på.

“I Holbæk kommun arbetar vi för att skapa en grönare och mer bärkraftig mobilitet. NaboGO kan bidra till att minska privatbilismen, vilket skapar värde för invånarna och minskar de totala C02-utsläppen. Samtidigt har vi en målinriktad ambition om att skapa starka, levande lokalsamhällen. Möjligheten att komma till och från bostaden är en avgörande faktor för att säkra att människor bosätter sig i våra städer”, säger John Harpøth, vice borgmästare och chef för klimat- och miljönämnden.

Høje-Taastrup kommun erbjuder NaboGO till kommunens företag, varav de första lanseras under september 2020. Under hösten kommer plattformen att göras tillgänglig för kommuninvånarna. Syftet är att minska klimatpåverkan från transportsektorn och utveckla Høje-Taastrup som en attraktiv företagskommun, som det är lätt att ta sig till och från.

“Vi är mycket glada över att få vara en del av NaboGO, som ökar framkomligheten för enskilda och skapar större flexibilitet mellan orterna i vår kommun. Det ger invånarna möjlighet att lära känna andra i lokalsamhället, vilket kan skapa nya gemenskaper och minska ensamheten. Att projektet bidrar till att minska ensamkörning gynnar miljön och ökar projektets värde för alla”, säger Ole Glahn, ordförande för utskottet för landsbygdsutveckling och medlem i kommunalstyrelsen i Kalundborg kommun.

Kolding kommun lanserar NaboGO till kommunens invånare, företag och utbildningsinstitutioner. Syftet är att introducera ett helt nytt mobilitetsalternativ, som ska göra det lättare att komma in till staden och industriområdena i Trekantsområdet från ytterområdena.

Roskilde kommun fokuserar på att minska de ökande C02-utsläppen från transportområdet. I samarbetet med NaboGO fokuserar man särskilt på att skapa bättre mobilitet för invånarna i de mindre samhällena i Roskilde kommun och på landsbygden, samtidigt som de många utbildningsinstitutionerna och företagen får ett nytt och effektivt verktyg för att bekämpa trängsel i staden och på vägarna. NaboGO lanseras i Roskilde under hösten 2020.

”I Slagelse kommun vill vi gärna göra det så lätt som möjligt att ta sig runt, så att vi kan stärka gemenskapen i både städer och på landsbygden. Samtidigt vill vi säkerställa att vi utnyttjar resurserna på bästa möjliga sätt och belastar miljön så lite som möjligt. NaboGO bygger på en delningsekonomisk idé som vi ser stor potential i. Kollektivtrafiken har behov av initiativ som ökar invånarnas frihet och mobilitet och samtidigt främjar hållbara transportformer. Vi hoppas att NaboGO kan bidra till detta”, säger Villum Christensen (I), ordförande för teknik- och affärsnämnden.

Vejle kommun lanserar NaboGO för kommunens invånare och företag. Syftet är att introducera ett helt nytt mobilitetsalternativ, som ska göra det lättare att från ytterområdena komma in till staden och industriområdena i Trekantområdet. Se TV SYDs reportage från lanseringen av NaboGO i Smidstrup.

Lokalsamhällen

Brønderslev: Øster Brønderslev

Hjørring: Tornby og Vistrup

Holbæk: Kundby, Mørkøv og Undløse

Kolding: Agtrup, Aller, Almind, Dons, Eltang, Jordrup, Lilballe, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Sdr. Vilstrup, Vester Nebel og Viuf

Roskilde: Gundsømagle og Viby

Slagelse: Bisserup og Dalmose

Sønderborg: Adsbøl, Asserballe, Avnbøl-Ullerup, Brunsnæs-Iller-Busholm, Blans, Brandsbøl-Lunden, Dyndved, Dynt, Skelde, Gammelgab, Egen, Elstrup-Elstrupskov, Fynshav, Hundslev-Almsted-Notmark, Holm, Kegnæs, Ketting, Kettingskov, Klingbjerg, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Kær Halvø, Lavensby, Lysabild, Mommark, Nybøl-Stenderup, Oksbøl, PAK-Nordals, Sebbelev, Skodsbøl, Skovby, Smøl, Sottrupskov, Stevning, Stolbro-Stolbrolykke, Svenstrup, Tandslet, Vemmingbund, Østerholm

Vejle: Bredsten, Børkop, Gadbjerg, Gauerslund, Givskud, Jelling, Skibet og Smidstrup/Skærup

Aalborg: Tylstrup og Vestbjerg

Företag

Uddannelser

Med stöd av

Gate21 har genom projektet MOVING PEOPLE bidragit till en grundlig beteendeanalys av motiv och hinder för samåkning i Topdanmark, som ligger i ett av Danmarks största industriområden, Lautrupgård i Ballerup. Analysen används för att utveckla budskap och marknadsföringsmaterial för lansering av NaboGO i företag.

Innovationsfonden har två gånger stött NaboGO med totalt 810 000 DKK. Senast med ett bidrag på 570 000 för NaboGO och Ruttens ambitiösa integrationsprojekt, där NaboGO visas i Rejseplanen, och där NaboGOs samåkninger ingår i Rejseplanens visningar över bussar, tåg, tunnelbana etc.

EU’s Interreg Baltic Sea Region administrerar projektet MAMBA, vars syfte är att utveckla och testa nya alternativ för invånarna som kan skapa bättre och grönare mobilitet i landsbygdsregioner. NaboGO har i MAMBA:s regi utvecklat en plattform som både kan organisera lokal samåkning och grannsamverkan för hämtning av varor i staden. Vejle kommun är projektets danska partner och Interreg har finansierat en del av apputvecklingen.

Vi samarbetar där det finns en ömsesidig ambition att göra skillnad när det gäller våra klimatutmaningar genom förändrade transportsätt.

Kasper Dam Mikkelsen

Partner, Sales & partnerskap

HÄMTA NABOGO

i App Store eller Google Play