Ladda ner vår app och
se dina alternativ

Om det finns liftalternativ som du vill använda kan du enkelt boka resan i appen. Om du vill erbjuda en hiss kan du enkelt erbjuda dina dagliga resor – helt automatiskt.

Lätt och snabb bekräftelse

Så snart det finns någon som vill åka med, får du ett meddelande. Kontrollera också redan idag om det är någon som åker samma väg som du. Appen kan användas på alla plattformar och du godkänner ett förslag med ett klick.

Fasta priser och stopplatser

Vi har fastställt kilometerpriset på förhand och du får betalt direkt via appen. Stopplatserna är också digitalt angivna, så det är lätt att hämta upp passagerare längs din rutt.

Ladda ner vår app och
se dina alternativ

Om det finns liftalternativ som du vill använda kan du enkelt boka resan i appen. Om du vill erbjuda en hiss kan du enkelt erbjuda dina dagliga resor – helt automatiskt.

Lätt och snabb bekräftelse

Så snart det finns någon som vill åka med, får du ett meddelande. Kontrollera också redan idag om det är någon som åker samma väg som du. Appen kan användas på alla plattformar och du godkänner ett förslag med ett klick.

Fasta priser och stoppplatser

Vi har fastställt kilometerpriset på förhand och du får betalt direkt via appen. Stopplatserna är också digitalt angivna, så det är lätt att hämta upp passagerare längs din rutt.

SE ÄVEN VÅRA ANDRA PRODUKTER (endast på danska)

Vanliga frågor

Här kan du hitta svar på de flesta frågor om NaboGO

Vanligtvis rekommenderar NaboGO användarna att resa så många i gemenskap som möjligt, men p.g.a. den rådande coronapandemin har vi upprättat restriktioner på plattformen för att följa myndigheternas rekommendationer speciellt till Danmark. Det innebär för tillfället att det reser max tre personer i samma bil. Och vi uppmanar till att ni i möjligaste mån reser med samma personer.

En hållplats är en fördefinierat digital stopplats, som ska göra det så lätt som möjligt att anordna skjuts i vardagen. Med hållplatserna vet användarna precis var de ska mötas och NaboGO och kommunen har som ambition att hållplatserna ska ligga på naturliga upphämtningsplatser. När användarna skapar en resa, kommer start- och slutdestinationen dessutom att registreras automatiskt som en hållplats.

Orsaken till att det inte finns hållplatser i hela Danmark är att NaboGO som utgångspunkt endast placerar ut hållplatser i kommuner som ingått samarbete med NaboGO (se sidan ”Partnerskap”). Vi tror att det krävs en helhjärtad insats från NaboGO, kommuner och företag för att förändra folks vanor när det gäller den dagliga transporten. Därför krävs det en stor insats av alla parter vid placeringen av hållplatserna och själva kommunikationsuppgiften i samband med denna lansering.

Om du tycker att det saknas en hållplats nära din bostad eller arbetsplats kan du skriva till NaboGO så hjälper vi dig att skapa den önskade hållplatsen. Det gäller även i kommuner där NaboGO inte har ett avtal. Saknar du en hållplats nära dig? Skriv till oss här >

Ja, du kan avbeställa ditt skjutsavtal och du behöver inte betala någon avgift. Dock krävs det av skjutstagare – precis som av skjutsgivare –att avbeställningar sker i så god tid som möjligt.

Som skjutsgivare kan du alltid ställa in din resa oavsett om du har ett avtalet eller inte. Det kostar inte något.

Om du bara har erbjudit skjuts – och inte avtalat något – kan detta erbjudande raderas eller justeras under fliken ”skjutserbjudande” som finns under fliken ”Mina aktiviteter”.

Om du har mottagit och godkänt en förfrågan från en skjutstagare kan du ställa in eller justera tidpunkt för skjutsen under fliken ”Avtal” under ”Mina aktiviteter”. För att minska besväret så mycket som möjligt för skjutstagare bör sådana ändringar endast genomföras om de är helt nödvändiga och i så god tid som möjligt.

Om en skjutsgivare måste ställa in hänvisar NaboGO till andra tillgängliga möjligheter, t.ex. kollektivtrafik, som även den finns på NaboGOs plattform.

Som skjutsgivare kan du alltid skriva ett gemensamt meddelande till dina skjutstagare. Du hittar den aktuella meddelandefunktionen under ”Avtal” under ”Mina aktiviteter”.

Nej. NaboGO har fastställt en kilometertaxa som säkerställer att man inte kan tjäna pengar på att erbjuda skjuts, eftersom omkostnaderna för att köra sin egen bil överstiger inkomsten. Därmed räknas det som samåkning enligt de gällande skattereglerna.

NaboGO betalar ut pengarna ca en gång i veckan. Det kan därför ta några dagar från en genomförd skjuts till utbetalning. Om du har frågor eller saknar en utbetalning är du välkommen att skriva till support@nabogo.com.

För både skjutsgivare och skjutstagare gäller att man startar processen genom att trycka på ”Starta resa – gå till rutt” som finns under ”Avtalsdetaljer”. Här visas motpartens placering direkt och därför är det möjligt att följa bilen när den kommer körande fram mot den avtalade hållplatsen.

Genom att fylla i en pendlarprofil kan du i stort sett undvika all daglig koordination. Det innebär att detaljer som hållplats och mötestid etc. automatiskt avtalas via appen utan att det krävs någon föregående dialog via meddelandefunktionen. Betalningen är också fastställd och sker automatiskt via plattformen. Du kan naturligtvis alltid justera din pendlarprofil, t.ex. genom att radera utvalda fasta dagar eller justera tidpunkter.

Priset räknas ut automatiskt utifrån en fast kilometertaxa. Kilometertaxan är satt till 1 DKK per kilometer de första 10 kilometrarna, 0,75 DKK per kilometer för 11–20 kilometer och 0,5 DKK per kilometer över 20 kilometer. 

Skjutsgivaren får hela beloppet som skjutstagaren betalar, förutom en liten betalningsavgift som NaboGO erhåller för att betala transaktionen via banken.

NaboGO sparar inte kreditkortsuppgifterna, eftersom dessa lagras av Quickpay, som är en av de mest använda och säkraste betalningsleverantörerna online.

Du kan radera ditt konto genom att gå in på inställningar under menyn överst i högra hörnet. Om du raderar ditt konto sägs alla avtal upp.

Användare på NaboGOs plattform måste ha fyllt 18 år. Orsaken till detta är att vi för närvarande inte hämtar in uppgifter från brottsregister m.m.

Användarberättelser

“Jeg synes, samkørsel er en rigtig god idé, fordi der er for mange biler på vejene, og så er det bare oplagt at køre sammen. Jeg bor forholdsvis tæt på, men kører selv i bil, så jeg kunne godt forestille mig, at vi er mange her inden for en radius, som kan hjælpe hinanden.”

Else

Udbyder lift fra Hellerup til Søborg

HÄMTA NABOGO

i App Store eller Google Play