Tilläggsmodellen - Enkelt Förklarat

Tack vare våra partners kan privatbilister få ett tillägg på 15 kr varje gång de tar med någon på vägen. Detta gäller alla resor som startar eller slutar i något av våra många partnerområden (se nedan).

Passageraren behöver inte betala något, men det finns möjlighet att ta ut extra betalning för längre resor.

För resor utanför dessa områden betalar passageraren hela resans pris.

Kolla om dina vanliga resor är berättigade till tillägg

Så länge resan startar eller slutar i något av våra partnerområden, kommer passagerarna att få ett tillägg, som de använder för att täcka resekostnaden. Se lista över områden med full täckning.

Förare: Får jag tillägg för resor utanför partnerområden?

Ja, du får alltid tillägg oavsett varifrån du tar passagerare. Om resan sker utanför våra partnerområden, måste passagerarna själva betala hela priset.

För resor som inte berättigar till tillägg, kommer dina passagerare att betala 15 kr för resor mellan 0-10 km. Därefter betalar de 1 kr per km.

Förare: Jag vill få tillägget, men låta mina passagerare åka gratis

Inget problem, om din resa är berättigad till tillägg, kommer du alltid att få tillägget. Om du använder funktionen ”Kör nu”, kommer dina passagerare alltid att åka gratis – även om resan överstiger 10 km.

Om du har en planerad eller regelbunden resa, kan du välja inte att ta passageraravgift för längre resor när du skapar din resa.

Passagerare: Korta turer i partnerområden är alltid gratis

Turer som är mindre än 10 km i partnerområden är alltid helt gratis, och föraren får fortfarande tillägget för varje passagerare.

Passagerare: Vad händer om jag vill boka en tur som inte är berättigad till tillägg?

Om du bokar en tur utanför våra partnerområden, kommer du att bli debiterad enligt resans längd. Om den är mindre än 10 km betalar du bara tilläggsbeloppet på 10 kr. För turer som överstiger 10 km, kan föraren också debitera extra per km över 10 km på 75 öre per km.

Ladda ner nabogo nu

Ange ditt telefonnummer och kom igång nu!

Ogiltigt telefonnummer - Använd ett annat För många försök - Försök igen om en stund Ett fel uppstod - Försök igen senare.

Våra partners hjälper till att göra tilläggsmodellen möjlig

Nabogo är helt finansierat av offentliga institutioner och trafikföretag som vill erbjuda samåkning som en tjänst för att öka mobiliteten och minska CO2 och trängsel.

Kommuner med full täckning på alla turer

I följande kommuner och regioner finns det full täckning med tillägg på alla turer:

  • Karlshamn
  • Karlskrona
  • Olofström
  • Ronneby
  • Sölvesborg