Met nabogo kun je eenvoudig samen rijden.

Naar je werk, school of vrijetijdsbesteding.

Nabogo sluit contracten af met ambitieuze provincies en openbaarvervoerbedrijven. Door lokale partnerschappen aan te gaan veranderen we de wereld een beetje.

Welkom bij nabogo

33,8 km

de gemiddelde nabogo-rit

4 landen

waar nabogo is gelanceerd

4.881.938 km

samen gereden met de nabogo-app

Video afspelen over rush hour traffic on the highway

Wat kan nabogo betekenen voor je provincie?

De klanten van nabogo zijn niet de gebruikers, maar provincies die de mobiliteit van burgers willen verbeteren, files willen aanpakken en een verschil willen maken voor het klimaat. Wanneer we met een provincie een prestatieovereenkomst afsluiten, is het uitgangspunt voor een succesvolle implementatie van nabogo een grondige analyse van het potentieel dat carpoolen in de specifieke geografie oplevert. Nabogo onderzoekt en analyseert pendelstromen, mobiliteitsbehoeften en de beschikbare mobiliteit. Op basis van die analyse schakelt nabogo relevante partners in, die zich vervolgens bezighouden met de verspreiding van carpoolen. Dit heeft verschillende voordelen:

Mobiliteit voor mensen

De bedoeling van nabogo carpoolen is om nieuwe mobiliteit te creëren, vooral in landelijke gebieden van België waar weinig of geen openbaar vervoer is. Door de unieke werkwijze van nabogo te gebruiken om te carpoolen, worden nieuwe mobiliteitsmogelijkheden gecreëerd voor burgers, waardoor het vaak niet meer nodig is om een of meer auto’s te bezitten. Een bijkomend effect: nog meer potentiële klanten voor de bussen en treinen die in het gebied rijden. Het algemene mobiliteitsaanbod voor de burgers wordt dus verbeterd.

Bedrijfsleven

Carpoolen met nabogo helpt bedrijven om getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden door het makkelijker te maken om naar het werk te gaan. De bedrijven dragen bovendien ook bij aan een meetbare CO2-vermindering.

Onderwijsinstellingen

Vooral jongeren staan open voor carpoolen en rijden al erg vaak samen. Nabogobiedt hen een financieel aantrekkelijke, sociale en ecologische tool om met elkaar naar school te gaan. Op die manier zijn meer onderwijsinstellingen toegankelijk – vooral buiten de grote steden – wat het gemeenschapsgevoel tussen leeftijdsgroepen versterkt.

Verkeer en parkeerplaatsen

Carpoolen is een aantrekkelijk alternatief voor het kopen van een auto en daar in je eentje in rijden. Bovendien zorgt het voor minder files en meer vrije parkeerplaatsen – vooral aan bedrijven en onderwijsinstellingen. Nabogo versterkt het openbaar vervoer door het aanbod nog groter te maken en zo klanten te behouden die anders een auto zouden kopen. De Nabogo-app toont ook opties voor openbaar vervoer.

Klimaat

Carpoolen is een voor de hand liggende keuze wanneer je op een significante en meetbare manier een lagere CO2-uitstoot wilt bekomen. Het vereist geen nieuwe faciliteiten of materialen, maar maakt gewoon gebruik van bestaande middelen: de lege stoelen in privéauto’s. Uit een studie van de Technische Universiteit van Denemarken blijkt dat wanneer je in de transportsector CO2 wilt besparen, carpoolen de goedkoopste en meest effectieve manier is.

Tobias van Muijden

Country Manager Benelux

tobias@nabogo.com
+31 6 47 41 33 57

Wat zeggen de klanten en partners over nabogo?

Zo ziet het eruit als nabogo van start gaat

Wat zeggen de gebruikers
van nabogo?