Met nabogo kun je eenvoudig samen rijden

Naar je werk, school of vrijetijdsbesteding.

Nabogo werkt samen met ambitieuze provincies en openbaarvervoerbedrijven. Door lokale partnerschappen aan te gaan veranderen we de wereld.

Welkom bij nabogo

23,8 km

de gemiddelde
nabogo-rit

11 gemeenten

waarmee we
samenwerken

4 landen

waar nabogo
is
gelanceerd

9.894.377 km

gereden met de
nabogo-app

Video afspelen over rush hour traffic on the highway

Wat kan nabogo betekenen voor je provincie en OV-bedrijven?

De klanten van nabogo zijn niet de gebruikers, maar provincies en OV-bedrijven die de mobiliteit van burgers willen verbeteren, files willen aanpakken en een verschil willen maken voor het klimaat. Wanneer we met een provincie of hun OV-bedrijf een prestatieovereenkomst afsluiten, is het uitgangspunt voor een succesvolle implementatie van nabogo een grondige analyse van het potentieel dat carpoolen op deze specifieke locaties oplevert. Nabogo onderzoekt en analyseert pendelstromen, mobiliteitsbehoeften en de beschikbare mobiliteit. Op basis van die analyse schakelt nabogo relevante partners in, die zich vervolgens bezighouden met de verspreiding van carpoolen.

Het adviesbureau Mobycon heeft 24 Europese first/last mile oplossingen voor openbaar vervoer op het platteland in kaart gebracht en beoordeeld. De studie omvat concepten gebaseerd op fietsen, minibussen, vervoer op aanvraag (on demand vervoer), deelauto’s en carpoolen. Carpoolen met nabogo is de nummer één oplossing in het onderzoek.

Mobiliteit voor mensen

De bedoeling van carpoolen met nabogo is om nieuwe mobiliteit te creëren, vooral in landelijke gebieden van Nederland waar weinig of geen openbaar vervoer is. Door de unieke werkwijze van nabogo te gebruiken om te carpoolen, worden nieuwe mobiliteitsmogelijkheden gecreëerd voor burgers, waardoor het vaak niet meer nodig is om een of meer auto’s te bezitten. Een bijkomend effect: doorgaans nog meer klanten voor de bussen en treinen die in het gebied rijden. Het algemene mobiliteitsaanbod voor de burgers wordt dus verbeterd.

Bedrijfsleven

Carpoolen met nabogo helpt bedrijven om getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden door het eenvoudiger te maken om naar het werk te gaan. De bedrijven dragen bovendien bij aan een meetbare CO2-vermindering.

Onderwijsinstellingen

Vooral jongeren staan open voor carpoolen en rijden al erg vaak samen. Nabogo biedt hen een financieel aantrekkelijke, sociale en ecologische tool om elkaar te helpen naar school te gaan. Op die manier zijn meer onderwijsinstellingen toegankelijk – vooral buiten de grote steden – wat het gemeenschapsgevoel tussen leeftijdsgroepen versterkt.

Verkeer en parkeerplaatsen

Carpoolen is een aantrekkelijk alternatief voor het kopen van een auto en daar in je eentje in rijden. Het zorgt bovendien voor minder files en meer vrije parkeerplaatsen – vooral bij bedrijven en onderwijsinstellingen. Nabogo versterkt het openbaar vervoer door het aanbod nog groter te maken en zo klanten te behouden die anders een auto zouden kopen. De Nabogo-app toont ook opties voor openbaar vervoer

Klimaat

Carpoolen is een voor de hand liggende keuze wanneer je op een significante en meetbare manier een lagere CO2-uitstoot wilt bereiken. Het vereist geen nieuwe faciliteiten of materialen, maar maakt gewoon gebruik van bestaande middelen: de lege stoelen in privéauto’s. Uit een studie van de Technische Universiteit van Denemarken blijkt dat carpoolen de op één na goedkoopste en meest effectieve manier is om de CO²-uitstoot in de vervoersector te verminderen. Nummer 1 is thuiswerken. 

Tobias van Muijden

Country Manager Benelux

tobias@nabogo.com
+31 6 47 41 33 57

Wat zeggen de klanten
en partners van nabogo?

Wil jij meesurfen op de nabogo-golf?

Vertegenwoordig je een bedrijf, onderwijsinstelling of dorp?

Als je provincie met ons samenwerkt, is nabogo voor jou een gratis mobiliteitsoptie – en als je de nabogo-app gebruikt, hoef je je geen zorgen te maken over kosten of advertenties. Bekijk hier de lijst met onze provincies en gemeenten. Vind je die van jou niet terug in de lijst? Neem dan zeker even contact op met ons of je gemeentebestuur. Misschien zijn ze wel bereid om carpoolen te promoten via een partnerschap met ons.

Werkplek

Wil je je medewerkers helpen een verschil te maken voor het klimaat? Zijn er onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar? Is het moeilijk om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden? Dan is het misschien een goed idee om carpoolen onder de aandacht te brengen. Dat kunnen we samen met jou doen, door een nieuw mobiliteitsaanbod te promoten.

Nabogo vraagt jou als bedrijfsleider of individuele gebruiker niet om geld – de nabogo-app is een pure deeleconomie tussen gebruikers. Wat nabogo wel doet, is zorgen voor campagnes, wedstrijden en bedrijfsbezoeken. De resultaten waar we samen voor zorgen, zijn meetbaar. Na afloop van de campagne krijg je van ons een rapport met het aantal gebruikers, carpools en de geschatte CO2-besparing, want carpoolen is echt iets wat positief is voor het klimaat. We merken ook dat het helpt bij het aantrekken en behouden van medewerkers omdat het makkelijker, goedkoper en leuker is om van en naar het werk te komen en gaan. Door de informele sfeer in een privéauto leren medewerkers elkaar en elkaars afdelingen beter kennen, wat de samenhang binnen een organisatie versterkt.

Onderwijsinstelling

Nabogo maakt het makkelijker voor jongeren om naar school te gaan, waardoor het aantal inschrijvingen toeneemt, leerlingen minder vaak absent zijn en de gemeenschap hechter wordt. Bovendien raken de parkeerterreinen minder snel vol.

Jongeren zijn er in het algemeen snel voor te vinden om te carpoolen met nabogo en zijn gemotiveerd doordat ze een verschil kunnen maken voor het klimaat, de rit naar school een stuk leuker is en het gewoon een verstandige keuze is, aangezien bestuurders een bijdrage krijgen voor de benzinekosten.

Nabogo vraagt jou als onderwijsinstelling of de studenten niet om geld – de nabogo-app is een pure deeleconomie tussen gebruikers. Wat we wel doen, is zorgen voor campagnes, wedstrijden en schoolbezoeken. De resultaten waar we samen voor zorgen, zijn meetbaar. Na afloop van de campagne krijg je van ons een rapport met het aantal gebruikers, carpools en de geschatte CO2-besparing, want carpoolen is echt iets wat positief is voor het klimaat.

Dorp

Woon je in een dorp in een van de ‘nabogo-gemeenten’, dan kan je contact met ons opnemen om samen carpoolen in je omgeving te stimuleren. Met nabogo is het erg makkelijk om elkaar te helpen met vervoer. Zo wordt het dagelijkse leven wat eenvoudiger, en tegelijkertijd zorg je door de informele ontmoetingen in de auto’s voor een hechtere gemeenschap – wat op zijn beurt het dorp weer aantrekkelijker maakt voor nieuwkomers. Vooral verenigingen gebruiken nabogo als tool om de band tussen hun leden te versterken en iets concreets te doen voor het klimaat.

Janne Volkers

Project Manager

janne@nabogo.com

+31 6 81 02 27 73

Wat zeggen de gebruikers
van nabogo?