Nabogo gør det nemt at køre sammen i hverdagen

Til arbejde, skole og fritidsaktiviteter.

Nabogo indgår kontrakter med ambitiøse kommuner og trafikselskaber. Og gennem lokale partnerskaber flytter vi adfærd i den virkelige verden.

Velkommen til nabogo

21 km

gennemsnittet på et nabogo-lift

40 kommuner

er nabogo aktive i

4 lande

har lanceret nabogo

5.358.203 km

kørt i nabogo-appen

Afspil video

Hvad kan nabogo gøre for jeres kommune?

Nabogos kunder er ikke brugerne, men derimod kommuner, som vil forbedre borgernes mobilitet, mindske trængsel og gøre en forskel for klimaet. Når vi indgår resultatkontrakter med den enkelte kommune, er udgangspunktet for en succesfuld implementering en grundig analyse af, hvilket potentiale samkørsel indeholder i den konkrete geografi.

Nabogos nuværende kunder:

Sjælland: Ballerup, Gladsaxe, Guldborgsund, Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Movia (Unges mobilitet i Holbæk), Ringsted, Rudersdal, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

Jylland og Fyn: Aarhus, Norddjurs, Fredericia, Vejle, Horsens, Syddjurs, Odder, Nordjyllands Trafikselskab (dvs. kommunerne Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland) samt Region Syddanmark (fokus på mobilitet til og fra 15 ungdomsuddannelser).

Mobilitet til dem, der mangler

Nabogos samkørsel er designet til at skabe ny mobilitet i især Danmarks landdistrikter, hvor der eksisterer meget lidt eller ingen kollektiv transport. Ved at arbejde med samkørsel på nabogos unikke måde skabes der nye mobilitetstilbud til borgerne, hvilket gør det mindre nødvendigt at eje én eller flere biler. Den afledte effekt ved samkørsel er tilmed flere potentielle kunder til de busser og tog, som kører i området. Det samlede mobilitetstilbud forbedres dermed for borgerne, som kan finde nabogo-lift direkte i appen eller via Rejseplanen.

Erhvervsliv

Nabogos samkørsel hjælper virksomheder med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere ved at gøre det lettere at komme på arbejde. Virksomhederne får også mulighed for at bidrage til en målbar CO2-reduktion. Og når samkørsel er blevet en hverdagsvane, styrker det fællesskabet på tværs af afdelinger.

Uddannelsesinstitutioner

Især unge er meget åbne for samkørsel, og med nabogo får de et værktøj med økonomiske, sociale og grønne incitamenter til at hjælpe hinanden med at komme i skole. På den måde bliver flere uddannelsesinstitutioner tilgængelige, særligt uden for de store byer – og det styrker fællesskabet på tværs af årgange.

Trafik og parkering

Som et attraktivt alternativ til bilkøb og alenekørsel mindsker samkørsel trængsel på veje og frigør parkeringspladser. Nabogo styrker udbuddet af den kollektive transport ved at integrere samkørsel – og kan på den måde fastholdes kunder, som ellers ville købe bil.

Klima

Samkørsel er det oplagte valg, når man vil opnå markante og målbare CO2-reduktioner. Det kræver ikke nye anlæg eller materialeproduktion, men blot at udnytte eksisterende ressourcer: de tomme sæder i private biler. En undersøgelse fra DTU viser, at når man vil opnå CO2-besparelser i transportsektoren, er samkørsel den næstbilligste og mest effektive indsats. Nr. 1 er hjemmearbejde. Også miljøet, særligt luften, forbedres, når der er færre biler.

Heidi Jacobsen
Event Manager, Danmark

heidi@nabogo.com

Hvad siger nabogos
kunder og partnere?

Vil I køre med på nabogo-bølgen?

Repræsenterer du en arbejdsplads, uddannelsesinstitution eller landsby?

Samarbejder din kommune med os, er nabogo et gratis mobilitetstilbud for jer – og når I bruger nabogos app, slipper I helt for gebyrer og reklamer. Se listen over vores kommuner her. Kan du ikke finde din kommune på listen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os eller dit lokale byråd, som kan beslutte at fremme samkørsel via et partnerskab med os. Læs nærmere om hvad nabogo kan gøre for jer:

Arbejdsplads

Vil I gerne inddrage medarbejderne i at gøre en forskel for klimaet? Mangler I parkeringspladser? Er det vanskeligt at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere? Så kan det være en god idé at gøre opmærksom på samkørsel, og det kan vi gøre i et samarbejde, hvor I er med til at formidle et nyt mobilitetstilbud.

Nabogo beder hverken jer som arbejdsplads eller de enkelte brugere om penge – nabogos app er ren deleøkonomi mellem brugerne. Derimod leverer nabogo kampagne, konkurrence og kommer på besøg. De resultater, vi sammen skaber, kan måles, og I får en rapportering efter kampagnens udløb med antal brugere, samkørsler og estimeret CO2-besparelse. For samkørsel er for alvor noget, som batter på klimakontoen. Vi ser også, at det er med til at tiltrække og fastholde medarbejdere, fordi det både bliver lettere, billigere og hyggeligere at komme til og fra arbejde. I det uformelle rum, som private biler udgør, bliver ansatte klogere på hinanden og hinandens afdelinger, og det styrker sammenhængskraften i alle organisationer.

Uddannelsesinstitution

Nabogo gør det nemmere for unge at komme i skole/til studiet, hvilket øger optagelsesgrundlaget, er med til at sænke fraværsprocenten og styrker fællesskabet. Parkeringspladserne får også et pusterum.

Unge er generelt meget hurtige til at tage samkørsel med nabogo til sig og motiveres både af at gøre en forskel for klimaet, få en hyggeligere pendlertur og af den fornuftige økonomi, hvor chauffører får et tilskud til benzinudgifterne.

Nabogo beder hverken jer som uddannelsesinstitution eller eleverne/de studerende om penge – nabogos app er ren deleøkonomi mellem brugerne. Derimod leverer vi kampagne, konkurrence og kommer på besøg. De resultater, vi sammen skaber, kan måles, og I får en rapportering efter kampagnens udløb med antal brugere, samkørsler og estimeret CO2-besparelse. For samkørsel er for alvor noget, som batter på klimakontoen.

Landsby

Hvis du bor i en landsby i en af ’nabogo-kommunerne’, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan samarbejde om at udbrede samkørsel i jeres lokalområde. Når I bruger nabogo, er det let at hjælpe hinanden med transport. Så glider hverdagen lidt lettere samtidig med, I styrker sammenhængskraften gennem de uformelle møder i bilerne – hvilket igen gør jeres landsby mere attraktiv for tilflyttere. Især foreninger benytter nabogo som et værktøj til at styrke sammenholdet blandt deres medlemmer og gøre noget konkret for klimaet.

Oliver Mathiasen

Country Manager DK

oliver@nabogo.com
+45 40246130

Hvad siger nabogos brugere?

Nabogos nyhedsbrev