Nabogo gjør det lett å kjøre sammen i hverdagen.

Til arbeid, skole og fritidsaktiviteter.

Nabogo inngår avtaler med ambisiøse fylkeskommuner og kollektivselskap. Og gjennom lokale partnerskap endrer vi atferd i den virkelige verden.

Velkommen til nabogo

33,8 km

er gjennomsnittet for en nabogo-skyss

4 land

har lansert nabogo

4 881 938 km

har blitt kjørt i appen

Start video

Hvordan kan nabogo hjelpe fylkeskommuner?

Nabogos kunder er ikke brukerne, men fylkeskommuner som vil forbedre innbyggernes mobilitet, redusere kø og trengsel samt gjøre en forskjell for klimaet. Når vi inngår resultatavtaler med enkelte fylker, er utgangspunktet for en vellykket implementering av nabogo en grundig analyse av potensialet samkjøring har i den konkrete geografien. Nabogo undersøker og analyserer pendlerstrømmer, mobilitetsbehov og tilgjengelige mobilitetsløsninger. Basert på analysene etablerer nabogo samarbeid med relevante partnere for å spre samkjøring på best mulig måte. Dette gagner flere områder:

Mobilitet for mennesker

Samkjøring med nabogo er utformet for å skape ny mobilitet spesielt i Norges landlige områder der det eksisterer lite eller ingen kollektiv transport. Ved å arbeide med samkjøring etter nabogos unike metode skapes det nye mobilitetstilbud for innbyggerne, hvilket gjør det mindre nødvendig å eie en eller flere biler. En annen, indirekte effekt er flere potensielle kunder på bussene og togene som måtte kjøre i området. Det samlede mobilitetstilbudet bedres dermed for innbyggerne.

Næringsliv

Nabogos samkjøring hjelper virksomheter med å tiltrekke seg og holde på dyktige medarbeidere ved å gjøre det enklere å komme seg på jobb. Virksomhetene får også mulighet til å bidra til en målbar reduksjon i CO2.

Utdanningsinstitusjoner

Spesielt unge menn er åpne for samkjøring og kjører sammen i stor stil. Nabogo gir dem et økonomisk, sosialt og grønt incentiv til å hjelpe hverandre med å komme seg til skolen. Dette gjør at flere utdannelsesinstitusjoner gjøres tilgjengelige, spesielt utenfor de store byene – og det styrker fellesskapet på tvers av årganger.

Trafikk og parkeringsplasser

Som et attraktivt alternativ til egen privatbil og alenekjøring reduserer samkjøring trafikkmengden og frigjør parkeringsplasser – spesielt ved bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Nabogo styrker den kollektive transporten ved å gjøre tilbudet enda større og dermed holde på kunder som ellers ville kjøpt bil.

Klima

Samkjøring er det opplagte valget om man vil oppnå markante og målbare CO2-reduksjoner. Det krever ingen nye anlegg eller materialproduksjon, men utnytter helt enkelt en eksisterende ressurs: de tomme setene i private biler. En undersøkelse fra Danmarks Tekniske Universitet viser at samkjøring er det billigste og mest effektive virkemiddelet for å oppnå CO2-besparelser i transportsektoren.

Kirubel Hailu

Country Manager Norge

hailu@nabogo.com
+47 41359097

Hva sier nabogos
kunder og partnere?

Slik ser det ut når nabogo lanserer

Hva sier nabogos brukere?