Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Nabogo ApS (heretter «vi», «vår» eller «oss») samler inn og behandler personopplysningene dine.

Den juridiske enheten som er ansvarlig for å behandle personopplysningene dine, er:

Nabogo ApS

Lysholt Allé 6

7100 Vejle

Danmark

CVR (organisasjonsnummer): 39404060

Nabogo Aps kan kontaktes på enten anders@nabogo.com eller telefonnummer +4571792244.

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som du gir oss i forbindelse gjennom bruk av appen vår, kjøp via appen, henvendelser til oss samt opplysninger som vi samler inn via nettstedet vårt, www.nabogo.com.

1. Innsamling av opplysninger

1.1 Ditt besøk på Nabogo.com

1.1.1. Hvilke opplysninger samler vi inn ved besøk på Nabogo.com?

Vi samler automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av nettstedet når du besøker Nabogo.com. Disse opplysningene inkluderer nettlesertypen du bruker, hvilke søkeord du bruker på Nabogo.com, IP-adressen din, inkludert nettverksplasseringen, og informasjon om den elektroniske enheten du bruker. I tillegg til personvernerklæringen gjelder retningslinjene for informasjonskapsler når du bruker Nabogo.com (se våre retningslinjer for informasjonskapsler her).

1.1.2. Hva er hensikten med å samle inn personopplysninger i forbindelse med besøk på nettstedet?

Hensikten med innsamlingen er å optimalisere brukeropplevelsen og funksjonaliteten til Nabogo.com. Videre er formålet å bruke de innsamlede opplysningene til målrettet markedsføring, inkludert «retargeting» gjennom blant annet sosiale medier som Facebook eller søkemotorer som Google. Denne behandlingen av opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i det kontinuerlige arbeidet med forbedring og optimalisering av nettstedet, og for å kunne vise deg relevante tjenester.

1.1.3. Rettsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for behandlingen er personvernforordningen art. 6, nr. 1, bokstav a og f (EU 2016/679).

1.2. Din bruk av plattformen (appen) vår

1.2.1 Hvilke personopplysninger samler vi inn når du oppretter brukerprofilen din på plattformen (appen) vår?

I forbindelse med opprettelse av brukerprofil på plattformen samler vi inn opplysninger om ditt navn, e-postadresse, postnummer, bilde av deg samt telefonnummer. Dette er opplysninger du selv oppgir ved opprettelsen.

1.2.2. Hvilke personopplysninger samler vi inn når du bruker plattformen (appen) vår?

Når du bruker appen, samler vi inn informasjon om tjenestene du bruker og hvordan du bruker dem. Kommunikasjon mellom deg og andre brukere via plattformen samles også inn. Videre samler vi inn IP-adressen og stedsdataene dine.

1.2.3 Hva er hensikten med innsamlingen av personopplysninger i forbindelse med opprettelsen av brukerprofilen, bruken av plattformen og i kommunikasjonen din med oss?

Formålet med innsamling og behandling av informasjon er at vi vil overholde vår avtale med deg. I tillegg er formålet med behandlingen å kunne bruke opplysningene til å drive virksomheten vår, annonsere, forbedre den eksisterende plattformen og kundeservicen, utvikle nye tjenester samt tilpasse og målrette plattformtjenestene til deg. Videre kan vi bruke informasjon om kjøpene dine til å overholde forskjellige juridiske krav, som bokføring og regnskap.

1.2.4. Rettsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for behandlingen er personvernforordningen art. 6, nr. 1, bokstav b, c og f (EU 2016/679).

1.3. Nyhetsbrev, push-varsler osv.

1.3.1. Innsamling av opplysninger ved hjelp av nyhetsbrev, push-varsler osv.

Når du er meldt på nyhetsbrev (som kan sendes via e-post, SMS og sosiale medier), mottak av push-varsler og annen elektronisk markedsføring, registrerer vi hvilken markedsføring du åpner og hva du klikker på i den.

1.3.2. Hvilken hensikt har innsamling av opplysninger ved hjelp av nyhetsbrev?

Hensikten er å ivareta vår interesse i å kunne tilby deg relevant markedsføring.

1.3.3. Rettsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for behandlingen er personvernforordningen art. 6, nr. 1, bokstav a (EU 2016/679).

1.4. Kommunikasjon mellom deg og oss

1.4.1 Innsamling av personopplysninger i din kommunikasjon med oss

Når du kommuniserer med oss, samler vi inn opplysningene du selv gir oss. Dette kan være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om tjenestene du bruker, og informasjon om forespørsler.

1.4.2 Hva er hensikten med innsamlingen av personopplysninger gjennom kommunikasjonen mellom deg og oss?

Hensikten er å ivareta vår interesse i å kunne tilby relevant markedsføring til deg.

1.4.3. Rettsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for behandlingen er personvernforordningen art. 6, nr. 1, bokstav b (EU 2016/679).

2. Mottakere av personopplysninger

2.1 Utlevering av opplysningene dine som ledd i kjøps- og leveringsprosessen

2.1.1. Utlevering av opplysninger til brukeren du skal sitte på hos

Vi oppgir opplysninger om navnet ditt, telefonnummer, hentested og avleveringssted til brukeren du skal sitte på hos (få skyss av).

2.1.2. Utlevering av betalingsinformasjon

Alle betalingstransaksjoner på Nabogo.com eller plattformen (appen) gjøres via betalingstjenesteleverandørene våre Quickpay og Stripe. Betalingstjenesteleverandøren lagrer betalingsinformasjonen i henhold til den internasjonale PCI-standarden (Payment Card Industry – Data Security Standard). Når du bruker et betalingsmiddel på Nabogo.com eller plattformen, har vi ikke tilgang til betalingsinformasjonen din – det er bare betalingstjenesteleverandøren som har det.

2.3. Utlevering av opplysningene dine til eksterne samarbeidspartnere

Vi kan overføre opplysningene dine til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Disse kan blant annet være samarbeidspartnere som håndterer den tekniske driften og forbedringene av systemene og nettstedet, nyhetsbrevsending og målrettet markedsføring, blant annet «retargeting», samt din vurdering av virksomheten og produktene våre. De eksterne samarbeidspartnerne er databehandlere, noe som innebærer at de er underlagt våre instruksjoner og at de behandler opplysninger som vi er datakontrollere for. Ingen databehandler kan bruke de innsamlede opplysningene til noe annet formål enn å oppfylle avtalen med oss, og databehandleren er selvfølgelig underlagt konfidensialitet angående disse. Skriftlige databehandlingsavtaler inngås med alle databehandlere.

2.4. Utlevering av opplysningene dine til databehandlere utenfor EU/EØS

I den grad vi bruker databehandlere utenfor EU/EØS, er de alltid underlagt gyldige overføringsgarantier i form av standard kontraktsbestemmelser som fastsatt i personvernforordningen art. 46.

3. Dine rettigheter

3.1. Rett til innsyn

Du har alltid rett til å be oss om utlevering av opplysninger, inkludert hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og hvem mottakerne av opplysningene kan være, og informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du vil ha en kopi av personopplysningene dine, kan du sende en skriftlig forespørsel til anders@nabogo.com. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for.

3.2. Rett til retting

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordrer vi deg til å kontakte oss skriftlig, slik at de kan rettes. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for.

3.3. Rett til sletting

I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av personopplysningene slettet av oss, for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har noe annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen. Hvis fortsatt behandling av dataene dine er nødvendig, for eksempel for at vi skal kunne overholde våre rettslige forpliktelser, eller for at rettslige krav skal kunne fastsettes, håndheves eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for.

3.4. Rett til begrensning

I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene slik at den kun består av lagring, for eksempel hvis du mener at opplysningene vi behandler om deg, ikke er korrekte. 

3.5. Rett til dataportabilitet

I visse tilfeller har du rett til å få personopplysninger du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og til å overføre denne informasjonen til en annen datakontrollør.

3.6. Rett til å protestere

Du har når som helst rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine med hensyn til direkte markedsføring, blant annet profileringen som gjøres for å kunne målrette direkte markedsføring, da denne behandlingen gjøres på grunnlag av våre legitime interesser, jf. punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. Hvis du ikke vil at vi skal bruke personopplysningene til direkte markedsføring og profilering, må du slette informasjonskapslene dine som beskrevet i retningslinjene for informasjonskapsler.

3.7. Rett til å tilbakekalle samtykke

Du har når som helst rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, blant annet sending av nyhetsbrev.

3.8. Rett til å klage

Du kan når som helst sende inn en klage til en databeskyttelsesmyndighet, f.eks. Datatilsynet.

Du kan benytte rettighetene dine ved å skrive til dataansvarlig på anders@nabogo.com eller på telefon +4571792244.

4. Sletting av personopplysninger

4.1. Opplysninger som samles inn i forbindelse med din bruk av Nabogo.com, jf. punkt 1.1.

Opplysninger som samles inn om bruken din av Nabogo.com i henhold til punkt 1.1., slettes i samsvar med retningslinjene for informasjonskapsler. Informasjonskapslene som Nabogo.com selv gir, slettes senest 2 år etter at du sist var på nettstedet, mens tredjeparts informasjonskapsler har varierende utløpsfrister.

4.2. Opplysninger samlet inn i forbindelse med din bruk av plattformen, jf. punkt 1.2.

Opplysninger som vi samler inn i forbindelse med bruken din av plattformen som nevnt i punkt 1.2., blir slettet så snart kundeforholdet mellom deg og oss avsluttes. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å lagre opplysningene over lengre tid hvis vi har et legitimt grunnlag for lengre lagring — for eksempel hvis det er nødvendig for fastsetting, håndheving eller forsvaring av et juridisk krav, eller at lagringen er nødvendig for å overholde lovkrav.

4.3. Opplysninger samlet inn via nyhetsbrev, push-varsler osv., jf. punkt 1.3

Opplysninger som samles inn i forbindelse med at du abonnerer på nyhetsbrev, push-varsler og annen elektronisk markedsføring som angitt i punkt 1.3., skal slettes hvis du trekker tilbake samtykket til elektronisk markedsføring, med mindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene.

4.4. Opplysninger samlet inn gjennom din kommunikasjon med oss, jf. punkt 1.4.

Opplysninger som samles inn gjennom kommunikasjon med oss, som beskrevet i punkt 1.4., blir slettet så snart kundeforholdet mellom deg og oss er avsluttet. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å lagre opplysningene over lengre tid hvis vi har et legitimt grunnlag for lengre lagring — for eksempel hvis det er nødvendig for fastsetting, håndheving eller forsvaring av et juridisk krav, eller at lagringen er nødvendig for å overholde lovkrav.

5. Sikkerhet

5.1. Tekniske foranstaltninger

Vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring eller forringelse av personopplysninger, og mot at de kommer uvedkommende i hende eller misbrukes.

5.2. Ansattes tilgang til opplysningene dine

Bare ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å gjøre jobben sin, har tilgang til dem.

6. Endringer i personvernerklæringen

6.1. Rett til å gjøre endringer i personvernerklæringen

Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen, blir du informert om dette neste gang du går til Nabogo.com og via plattformen.

Sist oppdatert: 29. juni 2022