Når vi kjører sammen, kjører vi mot noe godt

Nabogo er en gratis app som gjør det lett og fordelaktig å kjøre med andre – før, under og etter turen. Grunnen til at nabogo kan være gebyr- og reklamefri, er at det ikke er du som er kunden vår, men fylkeskommuner og kollektivselskaper som ønsker å tilby innbyggerne bedre og grønnere mobilitet.

FAQ

Vanlige spørsmål

Generelt

Mer enn du tror. Dere trenger ikke å kjøre sammen til og fra jobb hver dag – kun når det passer deg. Folk har skiftende arbeidstider, men jo flere som bruker appen, jo større er sjansen for å finne noen å kjøre med.

Sjåfører kjører den turen de pleier, og kan plukke opp passasjerer underveis på digitale møtepunkter på strekningen. Det er ingen omveier.

Kanskje du har et ekstra sete eller to som kan bestilles av andre. Du som sjåfør får også tilskudd til samkjøring og dere kan dele kostnadene ved kjøring på en enkel og rettferdig måte.

Betaling

De første 10 km av hver skyss er gratis for alle våre passasjerer, når den finner sted i et av våre partnerområder.

Hvis skyssen overstiger 10 km, har sjåføren mulighet til å ta betalt. I så fall betaler hver passasjer NOK 1 per km direkte til sjåføren for resten av skyssen.

Med en aktiv Brakar periodebillett, kjører du gratis dersom din tur starter eller stopper i en av disse kommunene: Drammen, Øvre Eiker, Modum, Lier, Asker og Holmestrand.

Med en aktiv Skyss periodebillett, kjører du gratis dersom din tur starter eller stopper i en av disse kommunene: Askøy og Øygarden., 

Du som er sjåfør, mottar NOK 15 i tilskudd hver gang en passasjer booker seg inn på en av dine turer.

Hvis skyssen overstiger 10 km, kan du velge å ta betalt. Dette valget får du hver gang du mottar en skyssforespørsel. To knapper vil vises:

– Aksepter kun tilskudd (15 kr)

– Aksepter

Velger du «Aksepter kun tilskudd», mottar du tilskuddet og passasjeren kjører med helt gratis.

Velger du «Aksepter», mottar du tilskuddet og passasjeren betaler NOK 1 per km for resten av skyssen.

Pengene overføres gebyrfritt mellom passasjerens og sjåførens nabogo-kontoer.

Brukere som forsøker å misbruke systemet vil stoppes av nabogos ulike kontrollmekanismer. Som et eksempel overvåker og analyser nabogo samkjøringen – det sitter med andre ord mennesker i andre enden av systemet. Appen kommer med innebygde kontrollmekanismer, for eksempel et tak på hvor mye tilskudd som kan utbetales, og pengene utbetales kun én gang i måneden, noe som gjør det mulig å holde dem tilbake ved tegn på misbruk. Brukere som bryter nabogos vilkår, blokkeres.

Etter at turen er slutt, vil pengene automatisk bli overført til sjåførens nabogo-konto.

Sjåføren må selv be om å få saldoen utbetalt til sin bankkonto. Det gjør man ved å gå inn i Meny > Betaling > Utbetal.

Pengene blir overført til din konto senest den 14. i etterfølgende måned.

Regler

Som passasjer må man være 16 år. Sjåføren må være fylt 18 år og ha et gyldig sertifikat.

Nabogo er en formidlingsplattform for samkjøring, og man er derfor ikke dekket av en forsikring gjennom nabogo.

Når du har andre med i bilen, er du dekket på samme måte, som hvis du kjørte alene.  Det gjelder uansett, hvordan dere har arrangert samkjøringen  – enten det f.eks. er muntlig eller gjennom nabogo.

Det er sjåførens ansvar å tegne en lovpliktig ansvarsforsikring. Den lovpliktige ansvarsforsikring dekker ansvar for personskade for både passasjerer i bilen og personer i motpartens bil.

Nei, det skal du ikke. Samkjøring er kjennetegnet ved, at man som sjåfør og passasjer deler noen felles utgifter til f.eks. drivstoff og andre utgifter. Så lenge det beløpet, sjåføren mottar, ikke overstiger kostnadene ved kjøringen, så er kjøringen ikke næringstransport, og er derfor ikke skattepliktig.

Samkjøring har ingen innflytelse på hverken sjåførens eller passasjerens pendlerfradrag.

Det er likegyldig, hvordan dere fordeler utgiftene til kjøringen, hvis dere kjører flere sammen. Du kan altså også få fradrag, selv om du ikke betaler for kjøringen.

Les mer på Skatteetatens hjemmesider: Skatteetaten reisefradragskalkulator og  Skatteetaten pendler

Nei, nabogo formidler samkjøring. Samkjøring betraktes ikke som taxitur, selv om avtalen er formidlet gjennom en app.

I Yrkestransportloven Kap. 4 §20 (1) , står det at “Det trengst ikkje løyve når den som rår over ein personbil, tek med seg folk som har eit samanfallande transportbehov som han sjølv. Vederlaget for transporten kan ikkje overstige passasjerane sin forholdsmessige del av transportkostnadene. Transportkostnadene etter andre punktum vert rekna ut frå den skattefrie satsen for kilometergodtgjersle i reiseregulativ for staten, med tillegg av eventuelle kostnader til bompengar og ferje»

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-45#KAPITTEL_4

Søk, tilby og bestill skyss

Et møtested er et digitalt stoppested der en tur med nabogo starter og slutter. Som sjåfør kjører du forbi flere møtesteder der passasjerer kan stige på og av. Når du oppretter turene dine, kan du fjerne de møtestedene på ruten du ikke vil kjøre forbi.

Plasseringen er aldri tilfeldig – i samarbeid med kommunen har vi plassert møtesteder der det er lett og trygt å stanse med bilen.

Hvis du har forslag til et møtested, må du gjerne skrive til oss på support@nabogo.com med adressen eller koordinatene til forslaget ditt. Vi kan ikke garantere at alle forslag imøtekommes, men vi vil gjøre vårt beste.

Nabogo er nytt i Norge, og vi samarbeider lokalt med fylkeskommuner og transportselskaper for å fremme samkjøring. Det er derfor en forutsetning for spredning av nabogo at det foreligger en lokal avtale.

Hvis du ikke kan finne en relevant skyss akkurat nå, kan det bety at ingen sjåfør kjører forbi din ønskede rute på ønsket tidspunkt – ennå! Vi oppfordrer deg derfor til å opprette en skyssvarsel slik at du får en varsling så snart det finnes en skyss som er relevant for deg. Med skyssvarselen kan du angi hvilke dager og tidspunkter du ønsker å bli matchet på. Ta gjerne kontakt med ditt eget fylkeskommune eller transportselskap for å høre om muligheten for å bruke nabogo.

Profil

Åpne nabogo-appen og gå inn i profilen din. Helt nederst kan du slette brukeren din. Husk også å utbetale pengene dine fra nabogo-kontoen før du sletter brukeren.

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål?

Skriv til oss på: support@nabogo.com
Vi gjør vårt beste for å besvare din henvendelse innen 1-2 hverdager.