Når vi kører sammen, kører det for os

Nabogo er en gratis app, der gør det let og fordelagtigt for dig at køre med andre – før, under og efter turen. Grunden til at nabogo kan være gebyr- og reklamefri er, at vores kunder ikke er dig, men kommuner og trafikselskaber, som vil give deres borgere bedre og grønnere mobilitet.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Betaling

Hvis turen finder sted i en af vores partnerområder, er de første 10 km af hvert lift er gratis for alle vores passagerer. 

Overstiger liftet 10 km, har chaufføren mulighed for at tage betaling. I så fald betaler hver passager 75 øre per km for resten af liftet direkte til chaufføren.

Som chauffør modtager du 10 kr. som fast pris for ture under 10 km, hver gang en passager booker sig ind på en af dine ture. For ture indenfor vores partnerområder, moddtager passageren tilskud til turen.

Overstiger liftet 10 km kan du vælge at tage ekstra betaling på 75 øre per km som turen overstiger 10 km.

Pengene overføres gebyrfrit mellem passagerens og chaufførens nabogo-konto.

Efter turen er slut, vil pengene automatisk blive overført til chaufførens nabogo-konto.

Chaufføren skal selv anmode om at få sin saldo udbetalt til sin bankkonto. Det gør man ved at gå ind i Menu > Betaling > Udbetal.

Pengene vil blive overført til din konto den 7. hverdag i den efterfølgende måned. Derfor er det en god idé at vente med at anmode til sidst på måneden, så du kan få flest penge udbetalt.

Regler

Som passager skal man være 16 år, og chauffører skal være fyldt 18 år og have et gyldigt kørekort.

Når I kører sammen, er både chaufføren og passagererne forsikret for personskader gennem de lovpligtige ansvarsforsikringer.  

De lovpligtige ansvarsforsikringer dækker uanset, hvordan I har arrangeret samkørslen – om det f.eks. er mundtligt eller gennem en formidlingsplatform som nabogo.

Det er chaufførens ansvar at have tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker ansvar for personskade for både passagerer i bilen og personer i modpartens bil. 

Skats specifikke vejledning om samkørsel oplyser følgende:

”… Ved samkørsel forstås, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne. Det anses også for samkørsel, når en passager sættes af eller stiger på i løbet af køreturen, også selv om dette måtte føre til en mindre afvigelse fra førerens rute.

De beløb, som bilejeren modtager fra en passager til dækning af passagerens andel af udgifterne til brændstof, løbende vedligeholdelse, slid på dæk og serviceeftersyn mv. og eventuel broafgift, færgeoverfart og lignende, er skattefri, da betalingerne ikke kan anses for indkomst i skatteretlig forstand, men derimod skyldes, at bilejeren og passageren deler nogle fælles udgifter.

Eventuelle betalinger fra en passager, der overstiger passagerens andel af transportudgifterne, er skattepligtige…”

(Vejledning C.A.4.3.3.1.3 Transportvejen https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2061740).

Vejledning fra nabogo

Det vil sige, at en chauffør, der opnår en indtægt, der ligger over passagernes andel af udgifterne, skal svare skat af det beløb, som overstiger denne andel.

Eksempel 1 (Skattepligt): En chauffør kører 5 kilometer med 2 passagerer. Chaufføren modtager 20 kr. i indtægt i alt og har en udgift på i 4 kr. per kilometer, i alt 20 kr. 

Da de er tre personer til at dele udgifterne, udgør passagernes andel 66,7% af omkostninger svarerende til 13,3 kr., hvorfor chaufføren så skal svare skat af 6,7 kr.

Eksempel 2 (Skattefrit): En chauffør kører 10 kilometer med to passagerer. Chaufføren modtager 20 kr. i indtægt og har en udgift på 4 kr. per kilometer. Dvs. 40 kr. i samlet udgift. 

Da de er tre personer til at dele udgiften, udgør passagerens andel også her 66,7% af udgifterne svarende til 26,7 kr., hvorfor der ikke skal svares skat af chaufførens indtægt på 20 kr.

Det er altså ved de kortere ture, at chaufføren skal være ekstra opmærksom på en mulig skattepligt. Årsagen er, at chaufføren modtager en forhøjet betaling per kilometer for de første 10 kilometer af en tur (taksten per kilometer varierer alt efter hvor lang turen er, da chaufføren modtager 10 kr. for alle ture mellem 3-10 km). Herefter er taksten 0,75 kr. per kilometer per passager.

Inspiration til vurdering af hvad kilometerprisen er for netop din bil kan findes på FDMs hjemmeside: https://fdm.dk/nyheder/bilist/2022-01-nu-bliver-det-dyrere-holde-bil-hvad-koster-din-bil-dig-2022.

Ved analyse af vores samlede antal ture ses det, at langt hovedparten af nabogos ture må anses for at være skattefrie, da de er væsentligt længere end ti km, og da der kun er 1,3 passagerer i gennemsnit per tur.

Samkørsel har ingen indflydelse på hverken chaufførens eller passagerens kørselsfradrag.

Det er ligegyldigt, hvordan I fordeler udgifterne til kørslen, hvis I kører flere sammen. Du kan altså også få fradrag, selv om du ikke betaler til kørslen.

Læs mere på SKATs hjemmeside: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234761

Nej, nabogo formidler samkørsel. Samkørsel betragtes ikke som taxakørsel, selvom aftalen er formidlet gennem en app. I Taxaloven §1, stk. 2 står der, at “samkørsel ikke anses som ervervsmæssig persontransport…., hvis der alene ydes godtgørelse for omkostninger, der er direkte forbundet med kørslen.”

Når man samkører, kører to eller flere personer samme vej, og deler helt eller delvist udgifterne.

Søg, tilbyd og book lift

Et mødested er et digitalt stoppested, hvor en tur med nabogo starter og slutter. Som chauffør kører du forbi flere mødesteder, hvor passagerer kan stige på og af. Når du opretter dine ture, kan du fjerne de mødesteder på din rute, som du ikke vil køre forbi.

Placeringen er aldrig tilfældig – sammen med din kommune har vi placeret mødesteder der, hvor det er let og sikkert at holde ind med bilen.

Hvis du har forslag til et mødested, er du velkommen til at skrive til os på kontakt@nabogo.com med adressen eller koordinater på dit forslag. Vi kan ikke garantere at alle forslag imødekommes, men vi vil gøre vores bedste.

Kan du ikke finde et relevant lift lige nu, kan det betyde, at en chauffør ikke kører forbi din ønskede rute på det ønskede tidspunkt – endnu!

Vi opfordrer derfor til, at du opretter en liftagent, så du får en notifikation, så snart der er et relevant lift til dig. I liftagenten kan du angive, hvilke dage og tidspunkter, du ønsker at blive matchet på.

Se videovejledningen øverst på siden, om hvordan du opretter en liftagent.

Profil

Åben nabogo-appen og gå ind i din profil. Helt nederst kan du slette din bruger.

Husk også at udbetal dine penge fra din nabogo-konto, inden du sletter din bruger.

Videovejledninger

1. Sådan tilbyder du lift
Afspil video

00:11 Opret profil
00:48 Opret dine ture
02:15 Udbetaling af dine penge
*Udbetalinger bliver nu foretaget i slutningen af hver måned. Du modtager pengene i din bankkonto senest d. 14. i den efterfølgende måned. Vi anbefaler, at du foretager din udbetaling på den sidste kalenderdag i måneden for at akkumulere flest mulige penge.

2. Sådan finder du lift
Afspil video

00:07 Opret profil
01:04 Find et lift
01:30 Book lift
01:50 Opret liftagent
02:00 Betaling
02:06 *Tilskud via pendlerkort og medarbejder-ID er udgået. I stedet kører alle med gratis de første 10 km pr. tur.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Skriv til os på: support@nabogo.com
Vi bestræber os på at besvare din henvendelse inden for 1-2 hverdage.

Du er også velkommen til at ringe til +45 40 18 20 43.
Telefonen besvares hverdage kl. 9-17.

Nabogos nyhedsbrev