Nabogo gör det enkelt att åka tillsammans i vardagen

Till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Nabogo samarbetar med ambitiösa regioner och trafikhuvudmän. Med lokala partnerskap får vi hjulen att snurra fortare.

Välkommen till nabogo

43,2 km

genomsnittlig nabogo-skjuts

6 kommuner

samarbetar vi med i Sverige

3 länder

använder nabogo

2 334 790 km

har körts med nabogo-appen

Spela video om rush hour traffic on the highway

Vad kan nabogo erbjuda Sveriges regioner?

Nabogos kunder är inte slutanvändaren, det är istället alla regioner som önskar att förbättra medborgarnas mobilitet, minska trängseln och göra klimatet en tjänst. När vi ingår avtal med regionen är förutsättningen för en framgångsrik implementering av nabogo att noggrant analysera hur det geografiska området kan dra nytta av samåkning.

Nabogo kartlägger pendlingsvanor, behov och tillgängliga transportalternativ. Med stöd av insamlad data ser nabogo till att kontakta relevanta samarbetspartners som därefter erbjuds att samarbeta kring utökad samåkning. Detta påverkar flera faktorer positivt:

Ökad mobilitet för fler

Samåkning med nabogo främjar mobiliteten, inte minst i Sverige som är vidsträckt och där det finns platser med mycket lite eller ingen kollektivtransport. Nabogo erbjuder ett unikt sätt att samåka som ökar medborgarnas mobilitet och gör det överflödigt att äga en eller flera bilar. Effekten blir också att fler potentiella kunder kommer att vilja åka de bussar och tåg som kör i området. Den totala mobiliteten ökar för alla medborgare.

Företagande

Nabogos samåkning hjälper företag att attrahera och behålla duktiga medarbetare genom att göra det lättare att ta sig till arbetet. Företagen får också möjlighet att bidra till en betydande minskning av CO2.

Skola & utbildning

Unga är särskilt positiva till samåkning och åker ofta tillsammans i större utsträckning. Nabogo erbjuder dem ett ekonomiskt, socialt och klimatsmart incitament att hjälpa varandra att ta sig till skolan. Fler utbildningar blir tillgängliga, speciellt utanför de stora städerna, och gemenskapen stärks bland ungdomar i olika åldrar.

Trafik & parkering

Samkörning är ett bra alternativ till dyra bilköp och ensamkörning. Det minskar trängseln på vägarna och gör att fler parkeringsplatser blir lediga, speciellt vid kontor och skolor. Nabogo är ett bra komplement till kollektivtrafiken. Genom att öka valmöjligheten behålls kundbasen eftersom fler inte väljer bilen i stället.

Klimat

Samåkning är ett bra val när ni vill uppnå en kraftfull och mätbar minskning av C02-utsläpp. Det kräver inga nya anläggningar eller produktion, utan endast att man utnyttjar befintliga resurser: de lediga sätena i privatbilar.

Kasper Dam Mikkelsen

Medgrundare & Partnership Director

kasper@nabogo.com
+45 30242929

Vad tycker nabogos
kunder och partners?

Vill ni rida på nabogos förändringsvåg?

Är du ansvarig beslutsfattare på en arbetsplats, utbildningsinstitution eller en landsbygdskommun?

Om din region har ett samarbete med oss har nabogo ett gratis erbjudande för ökad mobilitet – dessutom kan ni slippa avgifter och reklam i nabogo-appen. Se listan över våra regioner härOm du inte kan hitta din region på listan är du naturligtvis välkommen att kontakta oss eller din kommun. De kan besluta om att främja samåkning genom att samarbeta med oss.

Arbetsplats

Önskar ni att få med de anställda på en resa mot ett bättre klimat? Har ni ont om parkeringsplatser? Kanske är det svårt att attrahera och behålla rätt personal? Då kan det vara en god idé att informera om fördelarna med samåkning. Detta kan göras genom att samarbeta med oss, där ni får vara delaktiga i att utforma ett nytt mobilitetserbjudande.

Nabogo är inte ute efter att ta betalt från varken arbetsplatsen eller de enskilda användarna, eftersom appen är en del av delningsekonomin användarna emellan. Däremot erbjuder nabogo olika kampanjer, tävlingar och kommer på besök hos er. Alla resultat som vi skapar tillsammans är mätbara och ni får en rapport efter kampanjens slut som visar på antalet användare, samåkningstillfällen och den estimerade CO2-besparingen. Samåkning är verkligen något som ger mer avkastning på klimatkontot. Vi anser också att det blir enklare att behålla personal, samtidigt som det är smidigare, billigare och trevligare att åka till och från arbetet. Bilen är ofta en avslappnad och informell plats där medarbetarna lär sig mer om varandra och de olika avdelningarna, vilket stärker gemenskapen i alla verksamheter.

Utbildning & skola

Nabogo gör det enklare för ungdomar att komma till skolan eller universitetet. Det ökar upptagningsområdet och sänker frånvaron, samtidigt som gemenskapen stärks. Det blir också fler parkeringsplatser över.

Unga är generellt snabba på bollen när det gäller nabogos samåkning och de är motiverade att rädda klimatet. De är positivt inställda till en trevlig bilresa och att spara pengar eftersom föraren får extra bensinpengar.

Nabogo vill varken att utbildningsinstitutionen eller eleverna ska behöva betala något till oss – nabogos app är en del av delningsekonomin som bygger på användarna. Däremot erbjuder vi olika kampanjer, tävlingar och kommer på besök. Vi skapar resultat tillsammans, som dessutom är mätbara. Ni får en rapport efter kampanjens slut som visar antalet användare, graden av samåkning och den ungefärliga CO2-besparingen. Samåkning ger plus på klimatkontot!

Landsbygdskommun

Om du bor på landsbygden i ett av ”nabogo-områdena” är du välkommen att kontakta oss så att vi kan samarbeta för att öka samåkningen i närområdet. När ni använder nabogo är det enkelt att erbjuda varandra transportmöjligheter. Vardagen flyter på lite bättre och och gemenskapen ökar tack vare den informella stämningen i bilen – det gör det lilla samhället mer attraktivt för nyinflyttade. Föreningar använder framgångsrikt nabogo som ett verktyg för att öka sammanhållningen bland deras medlemmar och göra en insats för klimatet.

Oliver Mathiasen

Specialist – Mobilitet & Implementering

oliver@nabogo.com / +45 40246130

Vad tycker nabogos användare?