Om nabogo

Nabo-WHAT? Ja, nabo betyder granne på danska. De vi gärna vill åka med i bilen. Go står för mobiliteten! Nabogo, helt enkelt!

Sedan 2018 har nabogo satsat på att skapa en ny marknad för samåkning i vardagen som ökar mobiliteten, förbättrar infrastrukturen och klimatet. Våra kunder är regioner och trafikhuvudmän, vilket gör att vi kan erbjuda den omtyckta nabogo-appen kostnadsfritt till kunderna och inte minst våra effektiva kampanjer till organisationer och mindre kommuner.

Nabogo har fyra kontor i Danmark och Holland och är även etablerat på marknaden i Sverige och Norge.

NABOGO-rejseplan

Vår historia och satsning fram till 2025

Resan startade med en tumme i luften

Barndomskompisarna Kasper Dam Mikkelsen och Anders Muusmann växte upp på den danska ön Als och har grundat nabogo tillsammans.

På 80- och 90-talet var det vanligt att skolka från lektionerna när bussarnas tidtabell inte stämde med schemat. Även om Kasper och Anders fick skjuts av någon de kände i området kunde de aldrig veta om de skulle hinna fram i tid. 

Om vi snabbspolar fram till 2018, så började de två vännerna att utveckla en app för samåkning, som sammankopplas med kollektivtrafiken.

Barndomsvännerna är båda experter inom olika områden – Kasper kan mycket om CO2-analys och Smart Cities medan Anders kan mycket om företagande och ledarskap. De har gemensamt lagt en stabil grund för nabogo, ett företag som har stor potential att växa i hela Europa.

En samåkningsapp som skiljer sig från mängden

Därför är det kostnadsfritt att använda nabogo
Nabogo är en samåkningsapp som bygger på en unik företagsmodell där det inte är den enskilda användaren som är slutkunden. Det är däremot alla ambitiösa regioner och trafikhuvudmän som vill skapa mobilitet för medborgarna, minska trängseln på vägarna och minska Co2-användningen. 

Nabogo är mer än en app. Vår insats ger avtryck!
Nabogos arbete har varit framgångsrikt tack vare alla lokala samarbeten som får samåkningens hjul att snurra. När vi lanserar applösningen på arbetsplatser, skolor och på landsbygden har vi alltid personlig kontakt med alla våra användare. De är nämligen de som står i centrum i vår app- och strategi. Det gör att vi kan fortsätta tillföra värde och löpande designa en effektiv och uppskattad samåkningsapp för våra viktiga användare.

Nabogo tar Europa med storm

Nabogo har gått från klarhet till klarhet ända sedan nylanseringen under hösten 2021 där vi både behövt dra i handbromsen och trycka plattan i mattan, allt eftersom Coronaläget har ändrats.

Vi har hela tiden haft humöret på topp, och is i magen. Fram tills nu har vi implementerat applösningen hos mer än 60 utbildningsinstitutioner och på internationella verksamheter som Eurofins, LEGO System A/S och Novo Nordisk.

Nabogo finns för närvarande i Danmark, Sverige, Holland och Norge. Vårt uppdrag fram till 2025 är att få en självklar plats på den europeiska marknaden genom att skapa förändring på djupet i hur vi reser till vardags, speciellt i glesbygden och mindre samhällen.